Proiectele Noastre
 • Promovarea reabilitării, împuternicirea minorilor și sprijinirea tinerilor aflați în detenție în România

  Descrierea proiectului PRECIZIE sau Promovarea reabilitării, împuternicirea minorilor și sprijinirea tinerilor aflați în detenție este un proiect care urmărește să promoveze bunăstarea și să reducă recidivismul minorilor și tinerilor din 3 Centre de Detenție din România. Obiectivul proiectului este acela ca, până la sfârșitul anului 2020, aproximativ 500 de copii și tineri din 3 Centrul de detenție din Craiova, Centrul de detenție din Tichilești – Brăila și Centrul Educațional din Târgu Ocna, să beneficieze de servicii personalizate de înaltă calitate care satisfac nevoile lor de reabilitare. În timpul detenției, minorii și tinerii vor fi dezvoltat cunoștințele și abilitățile necesare (alfabetizare, abilități profesionale, abilități de viață, stimă de sine, motivație, aptitudini sociale etc.) pentru reabilitarea lor în societate. Proiectul va promova o abordare dublă: 1) management de caz – servicii sociale și mentale de sănătate, cum ar fi consilierea, intervențiile familiale și de tip peer și activitățile recreative 2) educație și formare profesională în cadrul Centrului de Detenție din Craiova, care servește ca pilotare a modelului. Scop și obiective Scopul final al proiectului-pilot este ca, în timpul perioadei de detenție, toți minorii și tinerii, vor fi dezvoltat cunoștințele și abilitățile necesare (alfabetizare, abilități profesionale, abilități de viață, stimă de sine, motivație, […]

  Vezi toate proiectele
 • Promote Rehabilitation, Empowerment of Children and Support for Youth Offenders in Romania

  Project description PRECISION or Promote Rehabilitation, Empowerment of Children and Support for Youth Offenders is a project that seeks to promote wellbeing and reduce revidivism of juvenile offenders in Romania. The objective of the project is that: by the end of 2020, about 500 children and youth in 3 juvenile detention facilities (Detention Center of Craiova, Detention Center in Tichilesti, Brăila and Educative Center in Târgu Ocna), benefit of high quality personalized services that meet their rehabilitative needs. During their detention, children and youth will have developed the necessary knowledge and skills (literacy, vocational skills, life-skills, self-esteem, motivation, social skills etc.) for their successful rehabilitation in society. The project will apply a two-fold approach: 1) case management – social and mental health services, such as counseling, family and peer interventions and recreational activities 2) education and vocational training within the Detention Center in Craiova, Romania,  that serves as a pilot facility for the model. Goal and objectives The final aim of this pilot project is that during their detention, all children and youth will have developed the necessary knowledge and skills (literacy, vocational skills, life-skills, self-esteem, motivation, social skills etc.) for their successful rehabilitation in society. This proposed project should […]

  Vezi toate proiectele
 • Premiul pentrul asistentul social al anului în domeniul incluziunii sociale – economie socială merge către colegul nostru, Mihai Enache

  Suntem mândri să anunțăm că premiul pentru asistentul social al anului în domeniul incluziunii sociale – economie social a fost înmânat către colegul nostru Mihai Enache în cadrul Galei Naționale de Excelență în Asistență Socială în România organizată pe 19 martie 2019. Organizată cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Asistenţei Sociale, Gala este evenimentul în care asistenţi sociali din întreaga ţară, autorităţi, jurnalişti, sărbătoresc realizările profesiei de asistent social pentru a transmite un mesaj cu privire la conştientizarea contribuţiilor din domeniul social şi nevoia acţiunilor ulterioare și pentru premierea celor mai buni asistenţi sociali şi susţinători ai asistenţei sociale din anul precedent. În cadrul Galei s-au oferit premii pentru mai multe categorii printre care premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii persoanelor fără adăpost, premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor vârstnice, premiul pentru asistentul social din domeniul asistenţei sociale comunitare și premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii sociale – economie social. Pentru ultima categorie, au fost nominalizați 19 asistenți sociali din toată țara, premiul fiind acordat colegului nostru, Mihai Enache.  Mihai este asistent social din 2003, iar experiența lui începe în același an în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Dolj unde a lucrat […]

  Vezi toate proiectele
 • Servicii de comunicare și PR pentru evenimentul final al proiectului zefiR

  In perioada 2013 – 2019, Terre des hommes România a fost liderul unui consortiu format din 8 organizatii neguvernamentale care au implementat impreuna proiectul zefiR (http://www.zefirincomunitate.ro/). Pe 27 martie 2019 ne propunem sa organizam evenimentul final pentru acest proiect, eveniment care sa beneficieze si de o buna acoperire media. In acest scop ne propunem sa subcontractam serviciul de comunicare si PR catre o agentie. Serviciile de comunicare: –          Invitatii trimise catre cel putin 5 jurnalisti (social, educatie) + follow up in asa fel incat evenimentul sa fie acoperit si in mass media (inclusiv o stire la o televiziune nationala). –            Realizarea unui comunicat de presa si transmiterea acestuia catre 10 institutii de presa + follow-up. –          Design si productie a 100 de brosuri pentru prezentarea proiectului (A5, 28 pagini). –          Productia a 100 de pungi de panza, 100 mape, 100 de ecusoane. –          Servicii foto, video, comunicare pe social media- la eveniment. –          Organizarea unei campanii online de comunicare online (Facebook, Youtube) pentru promovarea proiectului zefiR, campanie care sa ajunga la cel putin 5.000 de persoane din toata tara (care sa interactioneze cu continutul) si care sa dureze o saptamana.  Precizam ca proiectul are deja logo, iar materialele de comunicare trebuie […]

  Vezi toate proiectele
 • Consultancy: Mentoring for integration (of third country national children affected by Migration)

  Terms of Reference / Call for Consultancy Developing a Mentoring Program Methodology to Guide the Mentoring Initiative. Background information: The 21st century is an era of unprecedented human mobility, with the greatest number of people ever living outside their country of origin. The EU Member States (MSs) have been largely affected by migration over the recent years when a large number of migrants made their way to the EU, fleeing poverty and war. Children represented a large share of the population reaching Europe over the past years (approximately 30%), and overall they make around 7% of migrants living in Europe, equal to 1 in 6 of the world’s migrant children . Migration presents both challenges and opportunities for the realization of children’s rights and for its outcomes on origin and destination societies, where research uncovered that the benefits of migration – particularly on their economies – are manifold. In its European Agenda on Migration, the EC recognized that the EU and MS’s migration policy, in order to be successful, shall be underpinned by effective integration policies. The EC also acknowledged that notwithstanding efforts made so far, third-country nationals continue to fare worse than EU citizens in terms of employment, education, and […]

  Vezi toate proiectele
 • MINT Project: Mentoring for integration of children affected by migration

  Migrant children and youth are especially vulnerable to social exclusion. Through the MINT project, Terre des hommes and its partners aim at empowering refugee and migrant children as well as European youth to engage in new integration activities. By using an innovative mentoring programme, we will contribute to building more inclusive societies in Romania, Poland, the Czech Republic, and Slovenia. 3 key expected results: 120 children will be supported to integrate by trained local peer mentors. 1000 children have cultural knowledge and skills to engage in social relations 240 children and youth are empowered through awareness and advocacy Around 30% of the migrant population reaching Europe over the past years were children – many of them separated or unaccompanied. In their host countries, migrant children and youth face considerable challenges in terms of education, social inclusion, and subsequent employment. As part of this EU-funded project, we work in Romania, Poland, the Czech Republic, and Slovenia to support and facilitate the integration process of children, enhance social relations and empower both local youth and third-country national (TCN) children. A mentoring programme – engaging in educational and social activities Together with its partners, Terre des hommes will design an innovative and replicable […]

  Vezi toate proiectele
 • Proiectul MINT: Mentorat pentru integrarea copiilor afectați de migrație

  Copiii și tinerii migranți sunt deosebit de vulnerabili la excluziunea socială. Prin proiectul MINT, Terre des hommes și partenerii săi urmăresc să împuternicească copiii refugiați și migranți, precum și tinerii europeni să se angajeze în noi activități de integrare. Prin utilizarea unui program de mentorat inovator, vom contribui la construirea unor societăți mai incluzive în România, Polonia, Republica Cehă și Slovenia. 3 rezultate cheie așteptate: 120 de copii sunt sprijiniți să se integreze de către tineri mentori (peers) locali instruiți. 1000 de copii au cunoștințe și abilități culturale pentru a se angaja în relații sociale. 240 de copii și tineri sunt împuterniciți prin conștientizare și advocacy. Aproximativ 30% din migranții care au ajuns în Europa în ultimii ani au fost copii – mulți dintre ei separați de familie sau neînsoțiți. În țările gazdă, copiii și tinerii migranți se confruntă cu provocări considerabile în ceea ce privește educația, incluziunea socială și ocuparea ulterioară pe piața forței de muncă. Ca parte a acestui proiect finanțat de UE, lucrăm în România, Polonia, Republica Cehă și Slovenia pentru a susține și facilita procesul de integrare a copiilor, pentru a întări relațiile sociale și pentru a acorda mai multă putere copiilor locali și tinerilor din […]

  Vezi toate proiectele
 • Vacancy: Experts to conduct a research on challenges and needs of children & youth in detention facilities in Romania and an assessment of national and international current situation and practices in the field

  Terre des hommes Romania is implementing in the domain of Access to Justice (A2J), the Project named PRECISION („Promote Rehabilitation, Empowerment of Children and Support for Youth Offenders” financed by MEDICOR Foundation) that seeks to promote wellbeing and reduce recidivism of juvenile offenders in Romania. The objective of the project is that: by the end of 2020, about 500 children and youth in 3 juvenile detention facilities benefit of high quality personalized services that meet their rehabilitative needs. During their detention, children and youth will have developed the necessary knowledge and skills (literacy, vocational skills, life-skills, self-esteem, motivation, social skills etc.) for their successful rehabilitation in society. The project will apply a two-fold approach: 1) case management[1] and 2) education and vocational training within the Detention Center in Craiova,  that serves as a pilot facility for the model. The project aims to: To develop a knowledge base and tools that will serve for informed decisions for politicians and practitioners and promote better understanding of child and youth challenges in the justice system and upon exit. To develop a model that is based on individual case management and consists of a package of services meeting the rehabilitative needs of juvenile offenders. […]

  Vezi toate proiectele
 • ANUNȚ – CERERE DE OFERTĂ PENTRU MATERIALELE NECESARE AMENAJĂRII ȘI DOTĂRII GRUPULUI SANITAR DIN ȘCOALA DUMBRAVA, COMUNA GURA VĂII, JUDEȚUL BACĂU

  Data 18.02.2019 Fundația Terre des hommes România solicită, în cadrul proiectului ,,Suport pentru infrastructura socială, de sănătate și educație în județul Bacău”, implementat în județul Bacău, oferte de preț pentru materialele de construcții necesare amenajării și dotării grupurilor sanitare la Școala Generală cu clasele I-VIII din sat Dumbrava, comuna Gura Văii, județul Bacău. Informațiile necesare și caracteristicile tehnice ale materialelor, necesare pentru transmiterea ofertei de preț, se regăsesc în documentele anexate. Pentru alte informații referitoare la materialele necesare vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon 0734 167 153 (Mara Matei, manager de proiect) sau la una dintre adresele de email de mai jos. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului. Ofertele, semnate și ștampilate, vor fi trimise la adresele de email alina.prodan@tdh.ro, mara.matei@tdh.ro sau prin poștă, la adresa Strada Ion Ionescu de la Brad, nr. 13, 600183, Bacău, România. Despre proiectul ,,Suport pentru infrastructura socială, de sănătate și educație în județul Bacău” Scopul proiectului este sprijinirea serviciilor sociale, de sănătate și educație prin implementarea de investiții în infrastructura din 37 de localități (comune și orașe) din județul Bacău, atât în construcții, cât și în dotări cu un impact semnificativ asupra calității vieții […]

  Vezi toate proiectele
 • Vântul schimbării a-nceput din sud

  Documentarul “Vântul schimbării a-nceput din sud” este despre cum 6 familii din comunități vulnerabile de etnie romă au devenit antreprenori acasă și au reușit să își clădească un trai mai bun pentru ei și familiilor lor ca urmare a sprijinului primit în cadrul proiectului zefiR. zefiR a intervenit în comunități vulnerabile de persoane de etnie romă din județele Olt, Dolj, Gorj pentru a-I ajuta pe localnici să aibă o viață mai bună. Pe lângă programe de școală după școală și centre medico-sociale, în proiect, 30 de familii au primit finanțări și consiliere pentru a dezvolta activități economice noi sau deja existente în domeniul tinichigeriei, construcțiilor, agriculturii și creșterii animalelor. Succesul acestor mici antreprenori se datorează câtorva abordări cheie ale proiectului. În primul rând, echipa zefiR lucrase deja în aceste comunități unde se formase un nucleu de oameni cu inițiativă iar în procesul de promovare și selecție s-a investit foarte mult timp pe teren într-o interacțiune direct cu potențialii noi antreprenori. De asemenea, s-a pus un accent deosebit pe procesul de sprijin printr-o serie de cursuri și evenimente cu rol de învățare, precum și în întâlniri individuale de consultanță și monitorizare. Toate acestea, i-au ajutat pe antreprenori să înțeleagă procesul birocratic […]

  Vezi toate proiectele

Fundatia Terre des hommes Elvetia