Proiectele Noastre
 • Ghid de organizare de evenimente sportive pentru integrarea refugiaților

  „Move together” – Sportul ca instrument de integrare și incluziune socială a refugiaților a fost un proiect desfășurat în scopul de a crea punţi către copiii afectaţi de migraţie, derulat pe parcursul anului 2018. Proiectul s-a adresat atât femeilor, copiilor şi tinerilor refugiați, cât și celor din comunitățile locale și a fost implementat în București și în Constanța, cu intenția de a îmbunătăți înțelegerea, respectul și toleranța dintre refugiați și comunitățile gazdă, de a creşte deschiderea cu privire la tradițiile, obiceiurile și culturile diferitelor comunități etnice, de a reduce stigmatizarea și discriminarea față de refugiați din partea comunității gazdă. În cadrul acestui proiect, am organizat întâlniri cu mame şi copii refugiaţi, alături de profesionişti din comunitatea românească. Ideea organizării de activităţi comune mame-copii a pornit de la două considerente: pe de o parte, ideea proiectului era aceea ca mamele refugiate să ajungă să organizeze activităţi de animaţie socio-educativă împreună cu mamele şi cu copiii români din comunitate, iar pe de altă parte, unul din motivele pentru care femeile refugiate nu pot participa la activităţi de incluziune în societate este faptul că sunt singurele care au grija copiilor şi nu au cu cine să îi lase acasă. Pentru aceasta, am ţinut […]

  Vezi toate proiectele
 • Looking for an enthusiast project manager

  You are a strong Project Manager professional. You are energetic, meticulous and organised. You love innovation in everything you do and you are looking for a meaningful job that will make a lasting impact. If this resonates with you, this challenge is for you. Start date: As soon as possible. Contract: One-year, local, full-time Employment Contract, renewable. Salary: Ranging RON 4200 – 4400 net depending on skills and experience Location: Bucharest, with travels Deadline for the application: 14th of April 2019 WHAT WE DO IN EUROPE AND ROMANIA Terre des hommes (Tdh) is the leading Swiss child relief agency. Founded in 1960, we are committed to improving the lives of millions of the world’s most vulnerable children. Through our innovative protection and health projects, we provide assistance to over three million children and their families in almost forty countries each year. In Europe, Tdh intervenes directly or indirectly in many countries, relying on teams based in Budapest, Albania, Greece, Kosovo, Romania, Moldova and Ukraine. In Romania, Terre des hommes (Tdh Ro) has been active since 1992. For the past few years, the delegation has been working on three main intervention areas: (1) Strengthening child protection and juvenile justice systems, (2) Protection of children […]

  Vezi toate proiectele
 • Copiii din 37 de comunități rurale din județul Bacău vor trimite feedback despre starea investițiilor SHINE printr-o aplicație mobilă

  La aproximativ o ora și jumătate de condus din Bacău prin peisaje deluroase acoperite de zăpadă, păduri și sate, ajungem în satul Stănișești care este reședința comunei Stănișești. O comună alcătuită din nouă sate cu aproximativ 5000 de locuitori, comuna este printre cele mai sărace din județul Bacău. Colegii Terre des hommes din Bacău au vizitat de nenumărate ori 37 de astfel de comunități rurale din județul Bacău ca să îmbunătățească viața la școală a sute de elevi. Prin proiectul SHINE se fac investiții de infrastrctură în școli și activități de educație non-formală cu elevii. În prima etapă a proiectului, au fost evaluate nevoile de investiții în infrastructură, în beneficiul copiilor, în fiecare dintre comunitățile vizate. Acest proces a presupus realizarea, în perioada iulie – decembrie 2017, a unor serii de întâlniri cu autoritățile locale, grupuri de copii, profesori și părinți, precum și cu alți actori din fiecare dintre cele 37 de comunități (ONG-uri, preoți, cetățeni etc). La finalul întâlnirilor a fost organizată o nouă întâlnire cu reprezentanții comunităților locale împreună cu care au fost decise investițiile cele mai relevante pentru comunitățile lor. Au fot organizate 236 de întâlniri cu aproximativ 2523 participanți dintre care 816 copii și 1707 adulți. […]

  Vezi toate proiectele
 • Promovarea reabilitării, împuternicirea minorilor și sprijinirea tinerilor aflați în detenție în România

  Descrierea proiectului PRECIZIE sau Promovarea reabilitării, împuternicirea minorilor și sprijinirea tinerilor aflați în detenție este un proiect care urmărește să promoveze bunăstarea și să reducă recidivismul minorilor și tinerilor din 3 Centre de Detenție din România. Obiectivul proiectului este acela ca, până la sfârșitul anului 2020, aproximativ 500 de copii și tineri din 3 Centrul de detenție din Craiova, Centrul de detenție din Tichilești – Brăila și Centrul Educațional din Târgu Ocna, să beneficieze de servicii personalizate de înaltă calitate care satisfac nevoile lor de reabilitare. În timpul detenției, minorii și tinerii vor fi dezvoltat cunoștințele și abilitățile necesare (alfabetizare, abilități profesionale, abilități de viață, stimă de sine, motivație, aptitudini sociale etc.) pentru reabilitarea lor în societate. Proiectul va promova o abordare dublă: 1) management de caz – servicii sociale și mentale de sănătate, cum ar fi consilierea, intervențiile familiale și de tip peer și activitățile recreative 2) educație și formare profesională în cadrul Centrului de Detenție din Craiova, care servește ca pilotare a modelului. Scop și obiective Scopul final al proiectului-pilot este ca, în timpul perioadei de detenție, toți minorii și tinerii, vor fi dezvoltat cunoștințele și abilitățile necesare (alfabetizare, abilități profesionale, abilități de viață, stimă de sine, motivație, […]

  Vezi toate proiectele
 • Promote Rehabilitation, Empowerment of Children and Support for Youth Offenders in Romania

  Project description PRECISION or Promote Rehabilitation, Empowerment of Children and Support for Youth Offenders is a project that seeks to promote wellbeing and reduce revidivism of juvenile offenders in Romania. The objective of the project is that: by the end of 2020, about 500 children and youth in 3 juvenile detention facilities (Detention Center of Craiova, Detention Center in Tichilesti, Brăila and Educative Center in Târgu Ocna), benefit of high quality personalized services that meet their rehabilitative needs. During their detention, children and youth will have developed the necessary knowledge and skills (literacy, vocational skills, life-skills, self-esteem, motivation, social skills etc.) for their successful rehabilitation in society. The project will apply a two-fold approach: 1) case management – social and mental health services, such as counseling, family and peer interventions and recreational activities 2) education and vocational training within the Detention Center in Craiova, Romania,  that serves as a pilot facility for the model. Goal and objectives The final aim of this pilot project is that during their detention, all children and youth will have developed the necessary knowledge and skills (literacy, vocational skills, life-skills, self-esteem, motivation, social skills etc.) for their successful rehabilitation in society. This proposed project should […]

  Vezi toate proiectele
 • Premiul pentrul asistentul social al anului în domeniul incluziunii sociale – economie socială merge către colegul nostru, Mihai Enache

  Suntem mândri să anunțăm că premiul pentru asistentul social al anului în domeniul incluziunii sociale – economie social a fost înmânat către colegul nostru Mihai Enache în cadrul Galei Naționale de Excelență în Asistență Socială în România organizată pe 19 martie 2019. Organizată cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Asistenţei Sociale, Gala este evenimentul în care asistenţi sociali din întreaga ţară, autorităţi, jurnalişti, sărbătoresc realizările profesiei de asistent social pentru a transmite un mesaj cu privire la conştientizarea contribuţiilor din domeniul social şi nevoia acţiunilor ulterioare și pentru premierea celor mai buni asistenţi sociali şi susţinători ai asistenţei sociale din anul precedent. În cadrul Galei s-au oferit premii pentru mai multe categorii printre care premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii persoanelor fără adăpost, premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor vârstnice, premiul pentru asistentul social din domeniul asistenţei sociale comunitare și premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii sociale – economie social. Pentru ultima categorie, au fost nominalizați 19 asistenți sociali din toată țara, premiul fiind acordat colegului nostru, Mihai Enache.  Mihai este asistent social din 2003, iar experiența lui începe în același an în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Dolj unde a lucrat […]

  Vezi toate proiectele
 • Servicii de comunicare și PR pentru evenimentul final al proiectului zefiR

  In perioada 2013 – 2019, Terre des hommes România a fost liderul unui consortiu format din 8 organizatii neguvernamentale care au implementat impreuna proiectul zefiR (http://www.zefirincomunitate.ro/). Pe 27 martie 2019 ne propunem sa organizam evenimentul final pentru acest proiect, eveniment care sa beneficieze si de o buna acoperire media. In acest scop ne propunem sa subcontractam serviciul de comunicare si PR catre o agentie. Serviciile de comunicare: –          Invitatii trimise catre cel putin 5 jurnalisti (social, educatie) + follow up in asa fel incat evenimentul sa fie acoperit si in mass media (inclusiv o stire la o televiziune nationala). –            Realizarea unui comunicat de presa si transmiterea acestuia catre 10 institutii de presa + follow-up. –          Design si productie a 100 de brosuri pentru prezentarea proiectului (A5, 28 pagini). –          Productia a 100 de pungi de panza, 100 mape, 100 de ecusoane. –          Servicii foto, video, comunicare pe social media- la eveniment. –          Organizarea unei campanii online de comunicare online (Facebook, Youtube) pentru promovarea proiectului zefiR, campanie care sa ajunga la cel putin 5.000 de persoane din toata tara (care sa interactioneze cu continutul) si care sa dureze o saptamana.  Precizam ca proiectul are deja logo, iar materialele de comunicare trebuie […]

  Vezi toate proiectele
 • Consultancy: Mentoring for integration (of third country national children affected by Migration)

  Terms of Reference / Call for Consultancy Developing a Mentoring Program Methodology to Guide the Mentoring Initiative. Background information: The 21st century is an era of unprecedented human mobility, with the greatest number of people ever living outside their country of origin. The EU Member States (MSs) have been largely affected by migration over the recent years when a large number of migrants made their way to the EU, fleeing poverty and war. Children represented a large share of the population reaching Europe over the past years (approximately 30%), and overall they make around 7% of migrants living in Europe, equal to 1 in 6 of the world’s migrant children . Migration presents both challenges and opportunities for the realization of children’s rights and for its outcomes on origin and destination societies, where research uncovered that the benefits of migration – particularly on their economies – are manifold. In its European Agenda on Migration, the EC recognized that the EU and MS’s migration policy, in order to be successful, shall be underpinned by effective integration policies. The EC also acknowledged that notwithstanding efforts made so far, third-country nationals continue to fare worse than EU citizens in terms of employment, education, and […]

  Vezi toate proiectele
 • MINT Project: Mentoring for integration of children affected by migration

  Migrant children and youth are especially vulnerable to social exclusion. Through the MINT project, Terre des hommes and its partners aim at empowering refugee and migrant children as well as European youth to engage in new integration activities. By using an innovative mentoring programme, we will contribute to building more inclusive societies in Romania, Poland, the Czech Republic, and Slovenia. 3 key expected results: 120 children will be supported to integrate by trained local peer mentors. 1000 children have cultural knowledge and skills to engage in social relations 240 children and youth are empowered through awareness and advocacy Around 30% of the migrant population reaching Europe over the past years were children – many of them separated or unaccompanied. In their host countries, migrant children and youth face considerable challenges in terms of education, social inclusion, and subsequent employment. As part of this EU-funded project, we work in Romania, Poland, the Czech Republic, and Slovenia to support and facilitate the integration process of children, enhance social relations and empower both local youth and third-country national (TCN) children. A mentoring programme – engaging in educational and social activities Together with its partners, Terre des hommes will design an innovative and replicable […]

  Vezi toate proiectele
 • Proiectul MINT: Mentorat pentru integrarea copiilor afectați de migrație

  Copiii și tinerii migranți sunt deosebit de vulnerabili la excluziunea socială. Prin proiectul MINT, Terre des hommes și partenerii săi urmăresc să împuternicească copiii refugiați și migranți, precum și tinerii europeni să se angajeze în noi activități de integrare. Prin utilizarea unui program de mentorat inovator, vom contribui la construirea unor societăți mai incluzive în România, Polonia, Republica Cehă și Slovenia. 3 rezultate cheie așteptate: 120 de copii sunt sprijiniți să se integreze de către tineri mentori (peers) locali instruiți. 1000 de copii au cunoștințe și abilități culturale pentru a se angaja în relații sociale. 240 de copii și tineri sunt împuterniciți prin conștientizare și advocacy. Aproximativ 30% din migranții care au ajuns în Europa în ultimii ani au fost copii – mulți dintre ei separați de familie sau neînsoțiți. În țările gazdă, copiii și tinerii migranți se confruntă cu provocări considerabile în ceea ce privește educația, incluziunea socială și ocuparea ulterioară pe piața forței de muncă. Ca parte a acestui proiect finanțat de UE, lucrăm în România, Polonia, Republica Cehă și Slovenia pentru a susține și facilita procesul de integrare a copiilor, pentru a întări relațiile sociale și pentru a acorda mai multă putere copiilor locali și tinerilor din […]

  Vezi toate proiectele

Fundatia Terre des hommes Elvetia