MINT Project: Mentoring for integration of children affected by migration

Migrant children and youth are especially vulnerable to social exclusion. Through the MINT project, Terre des hommes and its partners aim at empowering refugee and migrant children as well as European youth to engage in new integration activities. By using an innovative mentoring programme, we will contribute to building more inclusive societies in Romania, Poland, the Czech Republic, and Slovenia. 3 key expected results: 120 children will be supported to integrate by trained local peer mentors. 1000 children have cultural knowledge and skills to engage in social relations 240 children and youth are empowered through awareness and advocacy Around 30% of the migrant population reaching Europe over the past years were children – many of them separated or unaccompanied. In their host countries, migrant children and youth face considerable challenges in terms of education, social inclusion, and subsequent employment. As part of this EU-funded project, we work in Romania, Poland, the Czech Republic, and Slovenia to support and facilitate the integration process of children, enhance social relations and empower both local youth and third-country national (TCN) children. A mentoring programme – engaging in educational and social activities Together with its partners, Terre des hommes will design an innovative and replicable […]

Mai mult

Proiectul MINT: Mentorat pentru integrarea copiilor afectați de migrație

Copiii și tinerii migranți sunt deosebit de vulnerabili la excluziunea socială. Prin proiectul MINT, Terre des hommes și partenerii săi urmăresc să împuternicească copiii refugiați și migranți, precum și tinerii europeni să se angajeze în noi activități de integrare. Prin utilizarea unui program de mentorat inovator, vom contribui la construirea unor societăți mai incluzive în România, Polonia, Republica Cehă și Slovenia. 3 rezultate cheie așteptate: 120 de copii sunt sprijiniți să se integreze de către tineri mentori (peers) locali instruiți. 1000 de copii au cunoștințe și abilități culturale pentru a se angaja în relații sociale. 240 de copii și tineri sunt împuterniciți prin conștientizare și advocacy. Aproximativ 30% din migranții care au ajuns în Europa în ultimii ani au fost copii – mulți dintre ei separați de familie sau neînsoțiți. În țările gazdă, copiii și tinerii migranți se confruntă cu provocări considerabile în ceea ce privește educația, incluziunea socială și ocuparea ulterioară pe piața forței de muncă. Ca parte a acestui proiect finanțat de UE, lucrăm în România, Polonia, Republica Cehă și Slovenia pentru a susține și facilita procesul de integrare a copiilor, pentru a întări relațiile sociale și pentru a acorda mai multă putere copiilor locali și tinerilor din […]

Mai mult

Vacancy: Experts to conduct a research on challenges and needs of children & youth in detention facilities in Romania and an assessment of national and international current situation and practices in the field

Terre des hommes Romania is implementing in the domain of Access to Justice (A2J), the Project named PRECISION („Promote Rehabilitation, Empowerment of Children and Support for Youth Offenders” financed by MEDICOR Foundation) that seeks to promote wellbeing and reduce recidivism of juvenile offenders in Romania. The objective of the project is that: by the end of 2020, about 500 children and youth in 3 juvenile detention facilities benefit of high quality personalized services that meet their rehabilitative needs. During their detention, children and youth will have developed the necessary knowledge and skills (literacy, vocational skills, life-skills, self-esteem, motivation, social skills etc.) for their successful rehabilitation in society. The project will apply a two-fold approach: 1) case management[1] and 2) education and vocational training within the Detention Center in Craiova,  that serves as a pilot facility for the model. The project aims to: To develop a knowledge base and tools that will serve for informed decisions for politicians and practitioners and promote better understanding of child and youth challenges in the justice system and upon exit. To develop a model that is based on individual case management and consists of a package of services meeting the rehabilitative needs of juvenile offenders. […]

Mai mult

ANUNȚ – CERERE DE OFERTĂ PENTRU MATERIALELE NECESARE AMENAJĂRII ȘI DOTĂRII GRUPULUI SANITAR DIN ȘCOALA DUMBRAVA, COMUNA GURA VĂII, JUDEȚUL BACĂU

Data 18.02.2019 Fundația Terre des hommes România solicită, în cadrul proiectului ,,Suport pentru infrastructura socială, de sănătate și educație în județul Bacău”, implementat în județul Bacău, oferte de preț pentru materialele de construcții necesare amenajării și dotării grupurilor sanitare la Școala Generală cu clasele I-VIII din sat Dumbrava, comuna Gura Văii, județul Bacău. Informațiile necesare și caracteristicile tehnice ale materialelor, necesare pentru transmiterea ofertei de preț, se regăsesc în documentele anexate. Pentru alte informații referitoare la materialele necesare vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon 0734 167 153 (Mara Matei, manager de proiect) sau la una dintre adresele de email de mai jos. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului. Ofertele, semnate și ștampilate, vor fi trimise la adresele de email alina.prodan@tdh.ro, mara.matei@tdh.ro sau prin poștă, la adresa Strada Ion Ionescu de la Brad, nr. 13, 600183, Bacău, România. Despre proiectul ,,Suport pentru infrastructura socială, de sănătate și educație în județul Bacău” Scopul proiectului este sprijinirea serviciilor sociale, de sănătate și educație prin implementarea de investiții în infrastructura din 37 de localități (comune și orașe) din județul Bacău, atât în construcții, cât și în dotări cu un impact semnificativ asupra calității vieții […]

Mai mult
Pagina 3 din 2312345...1020...Ultima »

Fundatia Terre des hommes Elvetia