Category Archives: General

Vântul schimbării a-nceput din sud

Documentarul “Vântul schimbării a-nceput din sud” este despre cum 6 familii din comunități vulnerabile au devenit antreprenori la ei acasă și au reușit să își clădească un trai mai bun pentru ei și familiilor lor ca urmare a sprijinului primit în cadrul proiectului zefiR

zefiR a intervenit în comunități vulnerabile de romi din județele Olt, Dolj, Gorj pentru a-I ajuta pe localnici să aibă o viață mai bună. Pe lângă programe de școală după școală și centre medico-sociale, în proiect, 30 de familii au primit finanțări și consigliere pentru a dezvolta activități economice noi sau deja existente în domeniul tinichigeriei, construcțiilor, agriculturii și creșterii animalelor.

Succesul acestor mici antreprenori se datorează câtorva abordări cheie ale proiectului. În primul rând, echipa zefiR lucrase deja în aceste comunități unde se formase un nucleu de oameni cu inițiativă iar în procesul de promovare și selecție s-a investit foarte mult timp pe teren într-o interacțiune direct cu potențialii noi antreprenori.

De asemenea, s-a pus un accent deosebit pe procesul de sprijin printr-o serie de cursuri și evenimente cu rol de învățare, precum și în întâlniri individuale de consultanță și monitorizare. Toate acestea, i-au ajutat pe beneficiari să înțeleagă procesul birocratic al legalității unei afaceri, noțiuni financiare și de marketing, dar și să afle idei noi de îmbunătățire a producției.

Dar poate cel mai important lucru pe care l-a adus proiectul în sprijinul antreprenorilor a fost lipsa prejudecăților și deschiderea echipei implicate. După cum arată și documentarul, echipa proiectului a știut că acești oameni nu sunt “leneși și fără chef de muncă” ci dimpotrivă, în aceste comunități găsim oameni cu un mare potential de forță de muncă nevalorificată. Că încă mai avem mulți oameni care au rămas în România de dragul familiei și doresc să-și creeze un viitor aici. “Sunt mândru să îi ofer un exemplu fiicei mele, să îi arăt valoarea muncii și cât de important este să își câștige propria existență și să aibă grijă de banii ei. Sper ca atunci când va crește, să meargă în oraș la facultate, dar chiar dacă rămâne aici, va avea ceva bun de la care să pornească și pe care să-l dezvolte”, spune Costică Safta, unul din antreprenorii susținuți prin proiect.

Acești oameni sunt adevarați pionieri în comunitățile lor, riscul lor de a se avânta în afaceri poate însemna și să nu aibă ce pune pe masa familiei, însă succesul lor formează următoarea generație, “Copiii își formează o disciplină uitându-se la părinți” spune antropologul Vintilă Mihăilescu, iar la rândul lor, acești oameni îi inspiră și pe alții creând comunități mai puternice, un sud mai bogat și o Românie mai câștigată.

Aproape jumătate din copiii României sunt în prezent la risc de sărăcie și excluziune socială potrivit Eurostat, iar statisticile guvernamentale arată că 70% dintre romi trăiesc sub pragul sărăciei. Nu este astfel de mirare cum România este una din țările din care au emigrat cei mai mulți cetățeni în ultimii 10 ani: peste trei milioane de români și-au părăsit țara în cautarea unui trai decent, conform ONU.

Familiile de antreprenori au fost sprijinite prin proiectul zefiR de către Terre des hommes Romania, Fundația PACT și Fundația NESsT România.

Documentarul a fost realizat de ViraFilms.

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.zefirincomunitate.ro.

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Puteți viziona documentarul aici.

 

Protecția Copilului și Justiția Restaurativă

Protecția Copilului și Justiția Restaurativă

Experiența belgiană

Acest film este o versiune simplificată a unui film mai lung, realizat de Arpege, un grup de mediatori belgiani și editat în această versiune scurtă, împreună cu Defense for Children International.

Realizat în cadrul proiectului Away, filmul prezintă pe scurt sistemul de justiție juvenilă din Belgia și descrie maniera în care justiția restaurativă este disponibilă tinerilor aflați în conflict cu legea și victimelor.  Filmul descrie în mod specific cum se desfășoară procesul de mediere și promovează justiția restaurativă în cadrul sistemului de justiție juvenilă.

 

Protection System and Restorative Justice

-The Belgian experience –

Done in the framework of Away project, this movie presents the Belgian juvenile justice system briefly and explains how restorative justice is used and can be used and more specifically, how a mediation process works. The movie aims to promote restorative justice in the juvenile justice system.

This video is a simplified version of a longer video edited by Arpege, a group of mediators in Belgium. Defense for Children International worked with the authors to edit this simplified version.

Participarea tinerilor în proiectul AWAY

Dreptul la participare este esențial în viața tinerilor. E un drept fundamental, ce se referă la posibilitatea de exprimare a opiniilor și la dreptul tinerilor de a fi implicați în deciziile care le afectează direct viața și comunitatea din care fac parte. Exersarea dreptului la participare dezvoltă abilitățile de comunicare și crește încrederea tinerilor în forțele proprii și în capacitatea adulților și a sistemului de a răspunde nevoilor lor de dezvoltare.

În cadrul proiectului Away, s-a constituit un Grup de Consultare al Tinerilor, care a inclus 15 tineri aflați în conflict cu legea. Au avut loc 11 întâlniri ale bordului consultativ, atât în Craiova      cât și în București, întâlniri de-a lungul cărora, membrii au fost invitați să-și exprime opiniile asupra tematicii abordate și să ofere suport în realizarea conținutului unei broșuri cu material adaptat pentru tineri. Broșura va descrie sistemul de justiție juvenilă și va avea scopul de a crește gradul de cunoaștere a drepturilor copiilor în cadrul procedurilor judiciare.

Desen realizat de Grupul Consultativ al Tinerilor din Centrul de Detenție Craiova

 

Proiectul AWAY – Alternative Ways to Address Youth – „ Modalități Alternative în Administrarea Justiției pentru Minori și Tineri” este un proiect european, coordonat de Tdh Ungaria, în parteneriat cu Brave Phone (Croația), Programul de dezvoltare a sistemului judiciar (Bulgaria), Defence for Children International (Belgia), Observatorul Internațional al justiției juvenile (IJJO – Belgia), Tdh Romania și Global Network pentru legea ce vizează interesul public – Pilnet (Ungaria).

Proiectul AWAY este co-finanțat prin Programul REC al Uniunii Europene.

Youth participation in the Project AWAY

The right to participation is essential in the lives of juveniles. It is a fundamental right, which refers to the possibility of expressing opinions and the right of the youth to be involved in the decisions that directly affect their life and the community they belong to. Exercising the right to participation develops communication skills and increases young people’s confidence in their own strengths and in the ability of adults / of the system to meet their development needs.

Within the Away project, a Youth Consultative Group was set up, which included 15 juveniles in conflict with the law. There were 11 meetings of the advisory board both in Craiova and Bucharest, meetings during which members were invited to express their views on the topic approached and to provide support in the content of a brochure with material adapted for young people. The brochure will describe the juvenile justice system and will aim to increase the awareness of children’s rights in court proceedings.

Drawing by the Youth Advisory Group of the Craiova Detention Centre

At some of these meetings, experts, such as Mr. Silviu Dumitru and Mr. Lucian Caciamac, were invited to participate, who discussed with young people the experiences of living and the understanding of judicial procedures, as well as opportunities for reintegration into society. 

 

The Project AWAY – Alternative Ways to Address Youth  – is a European project coordinated by Tdh Hungary in partnership with Brave Phone (Croatia), Judicial Development Programme (Bulgaria), Defence for Children International (Belgium), International Juvenile Justice Observatory (IJJO – Belgium), Tdh Romania and Global Network for Public Interest Law – Pilnet (Hungary).

The project AWAY is co-funded by the REC Programme of the European Union.

Modalități Alternative în Administrarea Justiției pentru Minori și Tineri

A.W.A.Y – Alternative Ways to Address Youth 

Sinteză a modalităților alternative existente în cadrul sistemului de justiție juvenilă din Belgia, Ungaria, Croația, Bulgaria și România

Proiectul AWAY abordează tematica justiției juvenile, inclusiv prin promovarea măsurilor alternative de soluționare a procesului penal (eng diversion) pentru minorii aflați în conflict cu legea.

AWAY este coordonat de Biroul Regional pentru Europa Centrală și de Sud-Est al Fundației Terre des hommes și implementat în parteneriat cu Programul pentru Dezvoltarea Sistemului Judiciar (Bulgaria), Brave Phone (Croația), Defence for Children International (DCI) și International Juvenile Justice Observatory (Belgia), Global Network for Public Interest Law – PILNET precum si cu Fundația Terre des hommes – Elveția                (România)

În cadrul acestui proiect, s-a elaborat un studiu comparativ, ce sintetizează rezultatele cercetărilor realizate la nivel național, descriind succint sistemul de justiție juvenilă existent în Belgia, Bulgaria, Croația, Ungaria și România, cu un accent special pe măsurile alternative la trimiterea în judecată. ( eng diversion).  

Vă invităm sa explorați acest raport, disponibil în limba engleză accesând link-ul.

AWAY_Synthesis_web

Proiectul este co-finanțat de Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene.

Project A.W.A.Y – Alternative Ways to Address Youth   

Synthesis of the existing alternative diversion ways in the juvenile justice system in Belgium, Hungary, Croatia, Bulgaria and Romania

The Project AWAY addresses juvenile justice, including by promoting alternative diversion measures for juveniles in conflict with the law.

AWAY is coordinated by the Regional Office for Central and South Eastern Europe of the Foundation „Terre des hommes” and implemented in partnership with the Judicial System Development Programme (Bulgaria), Brave Phone (Croatia), Defence for Children International (DCI) and the International Juvenile Justice Observatory (Belgium), Global Network for Public Interest Law – PILNET and the Foundation „Terre des hommes” – Switzerland (Romania)

Within this project, a comparative survey has been developed summarizing the results of national research, briefly describing the existing juvenile justice system in Belgium, Bulgaria, Croatia, Hungary and Romania with a special focus on the alternative diversion  measures).  

We invite you to explore this report, available in English by accessing it here.

AWAY_Synthesis_web

 

The project is co-funded by the Programme Rights, Equality and Citizenship of the European Union.

Formarea profesioniștilor în proiectul AWAY – Un demers pentru îmbunătățirea Justiției juvenile în România         

În perioada octombrie – noiembrie 2018, s-a desfăsurat în București, Craiova și Brașov, un curs de formare de două zile pentru un grup mixt format de specialiști activi în domeniul justiției juvenile, educației și protecției copilului. Cei peste 60 de participanți au aprofundat noțiunile referitoare la metodele alternative de soluționare a procesului penal pentru tinerii aflați în conflict cu legea. De asemenea, cursul a facilitat crearea unei rețele active de profesioniști, ce include consilieri de probațiune, psihologi, asistenți sociali,  avocați, consilieri școlari, procurori, polițiști cât și reprezentanti ai coumităților locale și ai altor organizații, active în domeniu.    

Formarea a fost susținută de experți în domeniu, și anume de doamna Smaranda Witec, Lector Universitar la Facultatea de Asistența Socială și Sociologie, Univ. București, doamna Georgiana Gheorghe, Director Executiv APADOR-CH, de doamna avocat Nicoleta Popescu, APADOR – CH și de domnul Silviu Dumitru, expert GRADO.

Cursanții au apreciat cel mai mult discuțiile din jurul studiilor de caz, caracterul interactiv al formării, ce a deschis spațiul propice comunicării și învățării, descrierea metodelor de intervenție și nu în ultimul rând, schimbul de bune practici.   

Training Craiova – exercițiul „rețelei” profesioniștilor care intervin în cazul unui copil aflat în conflict cu legea

 

Proiectul AWAY„Alternative Ways to Address Youth” urmărește să crească conștientizarea publică referitoare la metodele alternative de soluționare a procesului penal (eng. diversion) și să crească gradul de informare referitor la garanțiile procedurale ale Directivelor EU 2016/800, 2012/13, 2012/29 ce se aplică minorilor aflați în conflict cu legea. AWAY este coordonat de Biroul Regional pentru Europa Centrală și de Sud-Est al Fundației Terre des hommes și implementat de organizații din Europa care sunt axate pe justiție juvenilă. Proiectul este susținut de Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene și este activ în cinci țări din Europa: Bulgaria, prin implicarea Programului pentru Dezvoltarea Sistemului Judiciar (PDSJ), Croatia, prin Brave Phone Croația, Romania, prin Terre des hommes-Elveția, Belgia, prin Defence for Children International (DCI) și International Juvenile Justice Observatory (IJJO), Ungaria, sub coordonarea Biroului Regional Terre des hommes pentru Europa Centrală și de Sud-Est (Aplicant) și Global Network for Public Interest Law – PILNET.

AWAY este co-finantat de Programul REC al Uniunii Europene.

Modalități Alternative în Administrarea Justiției pentru Minori și Tineri

– formare profesională online-

În ultimii 20 de ani sistemul de justiție juvenilă a suferit modificări semnificative, mai ales cele din Europa Centrală și de Est. Desigur că aceste modificări au afectat implementarea măsurilor alternative, diversiunea, medierea victimă-agresor și alte tehnici restaurative în majoritatea țărilor din regiunea CEE.

Copiii au nevoie de un tratament deosebit. Aceștia, spre deosebire de adulți, sunt mult mai vulnerabili fiind în plin proces de dezvoltare fizică, emoțională dar mai ales comportamentală. Interesul superior al copilului trebuie să se regăsească și în sistemul de justiție luând în considerare nevoile de dezvoltare pentru a avea tineri integrați în societate, viitori cetățeni activi 

Proiectul Modalități Alternative în Administrarea Justiției pentru Minori și Tineri (AWAY) urmărește să asigure că profesioniștii din diferite domenii multidisciplinare devin mai conștienți și mai bine pregătiți referitor la metodele de diversiune pentru copiii suspecți/anchetați care beneficiază de garanțiile procedurale ale Directivelor EU 2016/800, 2012/13, 2012/29.

Echipa proiectului AWAY a elaborat un curs online pentru profesioniștii din sistemul de protecție al copilului și cel al justiției pe tema metodelor alternative procedurile judiciare în cazul copiilor. Cursul nu livrează numai metodele alternative ci și instrumentele cu care acestea pot fi operate de către profesioniști în activitatea viitoare.

Participanții au oportunitatea de a aprofunda cunoștințele referitoare la metodele alternative de soluționare a procesului penal (diversiune), de a învața despre psihologia tinerilor aflați în conflict cu legea și comunicarea cu aceștia.

 

Cursul online este disponibil accesând link-ul de pe platforma Childhub.

https://academy.childhub.org/course/view.php?id=65

 

Proiectul Modalități Altenative în Administrarea Justiției pentru Minori și Tineri  (AWAY) ce urmărește să crească conștientizarea publică referitoare la metodele alternative de soluționare a procesului penal și să asigure că profesioniștii din diferite domenii multidisciplinare devin mai conștienți și mai bine pregătiți referitor la metodele de diversiune pentru copiii suspecți/anchetați care beneficiază de garanțiile procedurale ale Directivelor EU 2016/800, 2012/13, 2012/29. AWAY este susținut de Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene și este activ în cinci țări din Europa: Bulgaria, prin implicarea Programului pentru Dezvoltarea Sistemului Judiciar (PDSJ), Croatia, prin Brave Phone Croația, Romania, prin Terre des hommes-Elveția, Belgia, prin Defence for Children International (DCI) și International Juvenile Justice Observatory (IJJO), Ungaria, sub coordonarea Biroului Regional Terre des hommes pentru Europa Centrală și de Sud-Est (Aplicant) și Global Network for Public Interest Law – PILNET.

Cum abordăm în justiție minorul care răspunde penal

Copiii în conflict cu legea sunt tot copii și au nevoie de protecție și sprijin pentru reintegrare și reabilitare. Aceasta este viziunea proiectului AWAY (1) proiect european, implementat în România de către Fundația Terre des hommes.  

În cadrul proiectului a fost realizată o cercetare ce analizează atât arhitectura instituțională și legislația care reglementează domeniul justiției juvenile, cât și practicile regăsite în sistem.  Cercetarea, realizată de către Prof.Dr. Durnescu și Corina Popa prezintă o perspectivă critică asupra sistemului de justiție juvenilă din România, cu accent special pe măsurile alternative la trimiterea în judecată (eng diversion).

Autorii au avut în vedere standarde ale Uniunii Europene și ONU și au studiat măsura în care legislația, instituțiile și practicile românești sunt corelate cu aceste standarde.

Principiile cele mai importante urmărite în domeniul justiției juvenile sunt similare cu toate principiile aplicabile domeniului protecției copilului, iar cel mai important dintre ele este acela ca, în toate intervențiile statului, se va respecta interesul superior al copilului. Plecând de la aceasta, reabilitarea și reintegrarea minorilor aflați în conflict cu legea sunt măsuri care răspund interesului superior al copilului.

Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal. Față de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă privativă sau neprivativă de libertate. La alegerea măsurii educative se ține seama de gradul de pericol social al faptei, de starea fizică, de dezvoltarea intelectuală și morală, de comportarea lui, de condițiile în care a fost crescut și în care a trăit și de orice alte elemente de natură să caracterizeze persoana minorului.

În cazul minorului cu răspundere penală, se aplică prevederile Codului de Procedură Penală și Codului Penal.

Odată ce minorul ajunge la procuror, procurorul are o serie de opțiuni în funcție de natura faptei, modului de comitere, periculozității. Acesta poate renunța la urmărirea penală (clasarea), fiind prima măsura alternativă la trimiterea în judecată, prima măsura de “diversion” sau dosarul este trimis în instanță și sunt propuse măsuri educative privative sau neprivative de libertate. Din această perspectivă legislația românească este mai progresistă decât altele, deoarece nu mai prevede măsura detenției.

Măsurile educative de care pot dispune minorii cu răspundere penală sunt cele neprivative de libertate (cum ar fi stagiul civic, supravegherea, consemnarea la sfârșitul săptămânii, asistență zilnică. Astfel de măsuri pot fi însoțite de obligații – să nu frecventeze anumite locuri, să nu se întâlnească cu anumite persoane, să urmeze un anumit program) și cele cu privare de libertate (internarea într-un centru educativ sau într-un centru de detenție).

Măsurile educative se concentrează pe reeducarea minorului (ca măsură de prevenire) prin mijloace adecvate și reintegrarea lui în familie și în societate. Rezultatele acestor măsuri nu pot fi realizate fără sprijinul familiei și de aceea una dintre recomandările cercetarii „ Alternative la trimiterea în judecată a minorilor în România. Un sistem fragmentat ” este că legătura cu familia ar trebui să fie una dintre prioritățile specialiștilor implicați în procesul de reintegrare al minorilor aflați în conflict cu legea.

În cazul minorului cu răspundere penală, instituțiile implicate sunt:poliția, parchetul, instanțele (în România există un singur Tribunal pentru Minori și Familie la Brașov), 41 servicii de probațiune la nivel național, 2 centre educative (Buziaș și Târgu Ocna – cca. 180 locuri fiecare) și 2 centre de detenție (Craiova și Tichilești – cca. 150 locuri fiecare).

Este important de știut ca minorii au garanții procesuale și se bucură de un regim special – beneficiază de asistență juridică gratuită, sedințele nu sunt publice, este obligatorie participarea unui reprezentant al DGASPC la sedințe, beneficiază de o reducere la jumătate a limitelor pedepselor, neînregistrarea în cazierul judiciar.

Trebuie creat un mecanism integrat de comunicare și cooperare între toate instituțiile care lucrează cu minorii aflați în conflict cu legea. O abordare holistă care pune în centrul atenției familia ca sistem social ar trebui să fie modelul teoretic dominant pentru aceste instituții,  în timp ce drepturile copilului și interesul superior al copiilor ar trebui să rămână principiile de bază ale justiției juvenile.

(1)Proiectul AWAY„Alternative Ways to Address Youth” urmărește să crească conștientizarea publică referitoare la metodele alternative de soluționare a procesului penal (eng. diversion) și să crească gradul de informare referitor la garanțiile procedurale ale Directivelor EU 2016/800, 2012/13, 2012/29 ce se aplică minorilor aflați în conflict cu legea.

 

AWAY este coordonat de Biroul Regional pentru Europa Centrală și de Sud-Est al Fundației Terre des hommes și implementat de organizații din Europa care sunt axate pe justiție juvenilă. Proiectul este susținut de Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene și este activ în cinci țări din Europa: Bulgaria, prin implicarea Programului pentru Dezvoltarea Sistemului Judiciar (PDSJ), Croatia, prin Brave Phone Croația, Romania, prin Terre des hommes-Elveția, Belgia, prin Defence for Children International (DCI) și International Juvenile Justice Observatory (IJJO), Ungaria, sub coordonarea Biroului Regional Terre des hommes pentru Europa Centrală și de Sud-Est (Aplicant) și Global Network for Public Interest Law – PILNET.

Cum abordăm în justiție minorul care nu răspunde penal

Când vorbim despre justiție juvenilă ne referim la copii aflați în conflict cu legea. Dincolo de componenta juridică, justiția juvenilă include și elemente sociale precum reabilitarea socială și psihologică a copiilor în conflict cu legea și prevenirea situațiilor în care copiii se pot afla în conflict cu legea. În acest context, putem spune că rolul justiției juvenile este de a preveni delincvența copiilor, de a soluționa procesele penale în care sunt implicați și de ai reintegra în societate. Este o misiune asumată nu numai de sistemul de justiție dar și de cel al protecției copilului, care va urmări mereu respectarea interesului superior al copilului.

 

Ce se întâmplă cu minorii care comit infracțiuni dar nu răspund penal?

Conform Deciziei 102 / 2018 referitoare la dispozițiile articolului 505 din Codul de Procedură Penală, „vârsta şi discernământul reprezintă criteriile de distincţie între minorii care răspund penal şi cei care nu răspund penal, iar legiuitorul a împărţit vârsta minorităţii în trei perioade: până la 14 ani funcţionează prezumţia absolută de nevinovăţie, între 14 şi 16 ani funcţionează prezumţia relativă de nevinovăţie, respectiv prezenţa sau absenţa discernământului în momentul comiterii faptei penale, iar peste 16 ani minorul răspunde penal. Chiar dacă, în această din urmă situaţie, persoana este prezumată relativ că are discernământ şi a putut să-şi dea seama de gravitatea faptei pe care a comis-o şi de urmările socialmente periculoase ale acesteia, totuşi legiuitorul consideră că această capacitate nu este deplin formată, fapt care justifică regimul sancţionator diferit al faptelor penale comise de minori.

Deciziile luate în privința minorilor aflați în conflict cu legea ar trebui să favorizeze reabilitarea și reintegrarea, în detrimentul abordărilor mai punitive. Măsurile privative de libertate trebuie folosite ca măsuri de ultim recurs și pentru cel mai scurt timp posibil. Se acordă prioritate măsurilor neprivative de libertate, ce pot fi implementate în comunitate. 

Minorii au dreptul de a fi informați cu privire la procedurile și la rezultatele probabile ale proceselor în care sunt implicați, au dreptul de a participa activ la procesul decizional.  Familiile, comunitățile și alte persoane importante trebuie să participe la procesul de reabilitare și reintegrare – un principiu valoros. Colaborarea este mai degrabă declarativă în acest moment. Personalul care interacționează cu minorii aflați în conflict cu legea ar trebui să beneficieze de formare și de proceduri specializate, însă de cele mai multe ori în practică acest lucru nu se întâmplă. 

Pentru minorul care nu răspunde penal și comite o faptă penală, legea prevede măsuri de protecție specială și anume plasamentul și supravegherea specializată până la 18 ani sau până la terminarea studiilor (nu mai mult de 26 de ani). Procedura concretă este asemănătoare cu cea a minorului care răspunde penal într-o primă etapă – poliția identifică suspectul, dacă suspectul are sub 14 ani este sesizată DGASPC, aceasta intocmește un plan individualizat de protecție care este prezentată în față Comisiei de Protecție a Drepturilor Copilului condusă de către Secretarul Consiliului Județean. Odată cu prezentarea planului individualizat se propune o măsura de protecție specială – plasament sau supraveghere specializată. Dacă părinții sau tutorii nu sunt de acord cu această măsura ei se pot adresa instanței.

Ceea ce trebuie avut întotdeauna în vedere de instanţa de judecată ce soluţionează cauze cu inculpaţi minori este preponderenţa scopului educativ al măsurii educative, iar nu acela sancţionator, şi să dispună în concordanţă cu acest principiu. Printre măsurile educative neprivative de libertate existente în legislație avem stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârșit de săptămână și asistarea zilnică.

Fundația Terre des hommes și-a propus ca prin intermediul proiectului AWAY („Modalități Altenative în Administrarea Justiției pentru Minori și Tineri”) să promoveze metodele alternative de soluționare a procesului penal (eng diversion).

Numărul deciziilor care stabilesc aceste măsuri de protecție specială este în creștere în România – spre exemplu măsura plasamentului rezidențial la nivel național este în creștere. În 2013 aveam 69 de cazuri, în 2016 aveam 100. În același timp, numărul copiilor în conflict cu legea sub măsura supravegherii specializate este în scădere de la 988 în 2011 la 454 în 2016.

Cifrele și statisticile oferite de către instituții nu sunt însă întotdeauna clare sau realiste, specialiștii considerând, de exemplu, că numărul copiilor pentru care se instituie măsura plasamentului este mai mare în realitate.

Vom descoperi în cadrul studiului național „ Metode alternative la trimiterea în judecată a minorilor în România” o analiză critică a sistemului de justiție juvenilă din România, cu un accent special pe metodele alternative la trimiterea în judecată (diversion, egl.). Evaluarea a fost elaborata din perspectiva standardelor UE (Directivele 2012/29; 2001 /220; 2012/800) dar și a unor standarde importante ale ONU (precum Regulamentul de la Beijing, Liniile Directoare de la Riyadh și altele).  

Studiul a fost realizat de Prof. Dr. Ioan Durnescu, Facultatea de Sociologie si Asistență Socială din cadrul Universității București și de Doamna Corina Popa, Manager Program Justiție Juvenilă, Fundația Terre des hommes, în perioada martie 2017 – martie 2018.

 

 

_______________

Proiectul Modalități Altenative în Administrarea Justiției pentru Minori și Tineri  (AWAY) ce urmărește să crească conștientizarea publică referitoare la metodele alternative de soluționare a procesului penal și să asigure că profesioniștii din diferite domenii multidisciplinare devin mai conștienți și mai bine pregătiți referitor la metodele de diversiune pentru copiii suspecți/anchetați care beneficiază de garanțiile procedurale ale Directivelor EU 2016/800, 2012/13, 2012/29. AWAY este susținut de Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene și este activ în cinci țări din Europa: Bulgaria, prin implicarea Programului pentru Dezvoltarea Sistemului Judiciar (PDSJ), Croatia, prin Brave Phone Croația, Romania, prin Terre des hommes-Elveția, Belgia, prin Defence for Children International (DCI) și International Juvenile Justice Observatory (IJJO), Ungaria, sub coordonarea Biroului Regional Terre des hommes pentru Europa Centrală și de Sud-Est (Aplicant) și Global Network for Public Interest Law – PILNET.