Migratie

Proiectul „MOVE TOGETHER” – Sportul ca instrument de integrare și incluziune socială a refugiaților

Timp de mulți ani, Terre des hommes (Tdh) a fost una dintre principalele organizații neguvernamentale din întreaga lume care promovează beneficiile sportului ca mijloc de a contribui la sănătatea psihică și care conduce la rezultate sociale pozitive în rândul populațiilor vulnerabile, strămutate și migrante / refugiate. Tdh a elaborat metodologia “Mișcare, Joc și Sport”, utilizată în țări precum Iran, Columbia, Sri Lanka, Albania, Moldova, Kosovo și care, în România, a primit acreditare de la Autoritatea Națională pentru Calificări.

Prin proiectele sale, Terre des hommes își propune să:

– îmbunătățească înțelegerea, respectul și toleranța dintre refugiați și comunitățile gazdă,

– crească deschiderea cu privire la tradițiile, obiceiurile și culturile diferitelor comunități etnice,

– reducă stigmatizarea și discriminarea față de refugiați din partea comunității gazdă.

Proiectul „Move together” – Sportul ca instrument de integrare și incluziune socială a refugiaților, derulat pe parcursul anului 2018, intenționează să contribuie la o mai bună incluziune socială a refugiaților în societatea românească, prin sport și alte activități.

Proiectul se adresează atât femeilor, copiilor, tinerilor refugiați, cât și celor din comunitatea locală și este implementat în București și în Constanța.

Rezultatele așteptate ale proiectului

– Crearea unei comunități de practică cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a oferi copiilor sprijin psiho-social prin sport.

– Creșterea încrederii în sine și a rezilienței copiilor și a tinerilor.

– Creșterea interesului autorităților și ONG-urilor de a include activitățile sportive în programele de integrare locală.

– Îmbunătățirea înțelegerii de către cluburile sportive a rolului lor în integrarea refugiaților.

– Sensibilizarea mai largă a publicului cu privire la beneficiile sportului ca instrument de incluziune socială.

Activitățile principale ale proiectului

– Formarea a 32 de femei refugiate și din comunitatea gazdă, din București și Constanța, în metodologia Mișcare, Jocuri și Sport, dezvoltată de Terre des hommes. Metodologia utilizează jocurile și sportul pentru învățarea experențială, participarea și transferul de competențe de la adulți la copii, prin oferirea de sprijin psiho-social.

– Organizarea a 4 evenimente sportive, centrate pe fair-play, non-discriminare și incluziune prin joc, mișcare și sport, în București și Constanța, care vor reuni peste 120 de copii, părinți, profesori, reprezentanți ai unor cluburi sportive etc.

– Publicarea unei broșuri cu studii de caz, care va reuni rezultatele proiectului și experiențe de viață ale femeilor refugiate.

– Elaborarea unui scurt ghid privind organizarea viitoarelor evenimente psihosociale pentru refugiați.

– Organizarea a 2 mese rotunde cu reprezentanți ai asociațiilor sportive din București și Constanța.

– Organizarea unei conferințe pentru creșterea gradului de conștientizare și împărtășirea de bune practici cu privire la integrarea refugiaților prin activități sportive.

Fundatia Terre des hommes Elvetia