Modalități Altenative în Administrarea Justiției pentru Minori și Tineri (AWAY) (2017-2018)

Proiectul AWAY urmărește să crească conștientizarea publică referitoare la diversiune, metodă restaurativă a sistemului de justiție juvenilă. Deși există servicii disponibile și oportunități pentru a dezvolta practica diversiunii, acestea nu sunt adecvate sau eficiente.

În perioada 2017-2018, în cadrul proiectului sunt prevăzute: elaborarea de cercetări, capacitarea profesioniștilor și campanii de informare, ce vor avea loc în Ungaria, Bulgaria, Croația, România și Belgia.  

AWAY este coordonat de Biroul Regional pentru Europa Centrală și de Sud-Est al Fundației Terre des hommes și implementat de organizații din Europa care sunt axate pe justiție juvenilă. Proiectul este susținut de Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene și este activ în cinci țări din Europa :

  1. Bulgaria, prin implicarea Programului pentru Dezvoltarea Sistemului Judiciar (PDSJ)
  2. Croatia, prin Brave Phone Croația
  3. Romania, prin Terre des hommes-Elveția
  4. Belgia, prin Defence for Children International (DCI) și International Juvenile Justice Observatory (IJJO)
  5. Ungaria, sub coordonarea Biroului Regional Terre des hommes pentru Europa Centrală și de Sud-Est (Aplicant) și Global Network for Public Interest Law – PILNET

Proiectul urmărește să asigure că profesioniștii din diferite domenii multidisciplinare devin mai conștienți și mai bine pregătiți referitor la metodele de diversiune pentru copiii suspecți / anchetați care beneficiază de garanțiile procedurale ale Directivelor EU 2016/800, 2012/13, 2012/29.

Pentru a atinge acest obiectiv, noi intenționăm să:          

  • Dezvoltăm o bază de date care să includă informații comprehensive legate de practica diversiunii în sistemul de justiție juvenilă, existent în regiune;
  • Elaborăm și livrăm un curs individual de e-learning;

Cititi intreaga comunicare aici

The project AWAY is being co-funded by the European Union

Fundatia Terre des hommes Elvetia