Modalități Alternative în Administrarea Justiției pentru Minori și Tineri

A.W.A.Y – Alternative Ways to Address Youth 

Sinteză a modalităților alternative existente în cadrul sistemului de justiție juvenilă din Belgia, Ungaria, Croația, Bulgaria și România

Proiectul AWAY abordează tematica justiției juvenile, inclusiv prin promovarea măsurilor alternative de soluționare a procesului penal (eng diversion) pentru minorii aflați în conflict cu legea.

AWAY este coordonat de Biroul Regional pentru Europa Centrală și de Sud-Est al Fundației Terre des hommes și implementat în parteneriat cu Programul pentru Dezvoltarea Sistemului Judiciar (Bulgaria), Brave Phone (Croația), Defence for Children International (DCI) și International Juvenile Justice Observatory (Belgia), Global Network for Public Interest Law – PILNET precum si cu Fundația Terre des hommes – Elveția                (România)

În cadrul acestui proiect, s-a elaborat un studiu comparativ, ce sintetizează rezultatele cercetărilor realizate la nivel național, descriind succint sistemul de justiție juvenilă existent în Belgia, Bulgaria, Croația, Ungaria și România, cu un accent special pe măsurile alternative la trimiterea în judecată. ( eng diversion).  

Vă invităm sa explorați acest raport, disponibil în limba engleză accesând link-ul.

AWAY_Synthesis_web

Proiectul este co-finanțat de Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene.

Fundatia Terre des hommes Elvetia