Proiectele Noastre
 • Project A.W.A.Y – Alternative Ways to Address Youth   

  Synthesis of the existing alternative diversion ways in the juvenile justice system in Belgium, Hungary, Croatia, Bulgaria and Romania The Project AWAY addresses juvenile justice, including by promoting alternative diversion measures for juveniles in conflict with the law. AWAY is coordinated by the Regional Office for Central and South Eastern Europe of the Foundation „Terre des hommes” and implemented in partnership with the Judicial System Development Programme (Bulgaria), Brave Phone (Croatia), Defence for Children International (DCI) and the International Juvenile Justice Observatory (Belgium), Global Network for Public Interest Law – PILNET and the Foundation „Terre des hommes” – Switzerland (Romania) Within this project, a comparative survey has been developed summarizing the results of national research, briefly describing the existing juvenile justice system in Belgium, Bulgaria, Croatia, Hungary and Romania with a special focus on the alternative diversion  measures).   We invite you to explore this report, available in English by accessing it here. AWAY_Synthesis_web   The project is co-funded by the Programme Rights, Equality and Citizenship of the European Union.

  Vezi toate proiectele
 • Formarea profesioniștilor în proiectul AWAY – Un demers pentru îmbunătățirea Justiției juvenile în România         

  În perioada octombrie – noiembrie 2018, s-a desfăsurat în București, Craiova și Brașov, un curs de formare de două zile pentru un grup mixt format de specialiști activi în domeniul justiției juvenile, educației și protecției copilului. Cei peste 60 de participanți au aprofundat noțiunile referitoare la metodele alternative de soluționare a procesului penal pentru tinerii aflați în conflict cu legea. De asemenea, cursul a facilitat crearea unei rețele active de profesioniști, ce include consilieri de probațiune, psihologi, asistenți sociali,  avocați, consilieri școlari, procurori, polițiști cât și reprezentanti ai coumităților locale și ai altor organizații, active în domeniu.     Formarea a fost susținută de experți în domeniu, și anume de doamna Smaranda Witec, Lector Universitar la Facultatea de Asistența Socială și Sociologie, Univ. București, doamna Georgiana Gheorghe, Director Executiv APADOR-CH, de doamna avocat Nicoleta Popescu, APADOR – CH și de domnul Silviu Dumitru, expert GRADO. Cursanții au apreciat cel mai mult discuțiile din jurul studiilor de caz, caracterul interactiv al formării, ce a deschis spațiul propice comunicării și învățării, descrierea metodelor de intervenție și nu în ultimul rând, schimbul de bune practici.    Training Craiova – exercițiul „rețelei” profesioniștilor care intervin în cazul unui copil aflat în conflict cu legea   Proiectul […]

  Vezi toate proiectele
 • Training of professionals in the AWAY project – An effort to improve the juvenile justice (JJ) in Romania                   

  Between October and November 2018, a two-day training course was organised in Bucharest, Craiova and Brasov for a mixed group of specialists active in the field of juvenile justice, education and child protection. Over 60 participants studied in depth the notions of alternative diversion methods for solving the criminal trial and process for the youth in conflict with the law. The training course also facilitated the creation of an active network of professionals, including probation counsellors, psychologists, social workers, lawyers, school counsellors, prosecutors, police officers and representatives of local communities and other organisations active in the field.     The training was taught by experts in the field, namely Mrs. Smaranda Witec, Lecturer at the Faculty of Social Work and Sociology, University of Bucharest, Mrs. Georgiana Gheorghe, Executive Director of APADOR-CH, Mrs. Nicoleta Popescu, from APADOR-CH and Mr. Silviu Dumitru, GRADO Expert. The trainees appreciated the most the debates related to the case studies, the interactive nature of the training, which opened the space for communication and learning, the description of the methods of intervention and, last but not least, the exchange of good practices.    Training at Craiova – the exercise of the “network” of professionals intervening in the case of […]

  Vezi toate proiectele
 • Modalități Alternative în Administrarea Justiției pentru Minori și Tineri

  – formare profesională online- În ultimii 20 de ani sistemul de justiție juvenilă a suferit modificări semnificative, mai ales cele din Europa Centrală și de Est. Desigur că aceste modificări au afectat implementarea măsurilor alternative, diversiunea, medierea victimă-agresor și alte tehnici restaurative în majoritatea țărilor din regiunea CEE. Copiii au nevoie de un tratament deosebit. Aceștia, spre deosebire de adulți, sunt mult mai vulnerabili fiind în plin proces de dezvoltare fizică, emoțională dar mai ales comportamentală. Interesul superior al copilului trebuie să se regăsească și în sistemul de justiție luând în considerare nevoile de dezvoltare pentru a avea tineri integrați în societate, viitori cetățeni activi  Proiectul Modalități Alternative în Administrarea Justiției pentru Minori și Tineri (AWAY) urmărește să asigure că profesioniștii din diferite domenii multidisciplinare devin mai conștienți și mai bine pregătiți referitor la metodele de diversiune pentru copiii suspecți/anchetați care beneficiază de garanțiile procedurale ale Directivelor EU 2016/800, 2012/13, 2012/29. Echipa proiectului AWAY a elaborat un curs online pentru profesioniștii din sistemul de protecție al copilului și cel al justiției pe tema metodelor alternative procedurile judiciare în cazul copiilor. Cursul nu livrează numai metodele alternative ci și instrumentele cu care acestea pot fi operate de către profesioniști în activitatea […]

  Vezi toate proiectele
 • Cum abordăm în justiție minorul care răspunde penal

  Copiii în conflict cu legea sunt tot copii și au nevoie de protecție și sprijin pentru reintegrare și reabilitare. Aceasta este viziunea proiectului AWAY (1) proiect european, implementat în România de către Fundația Terre des hommes.   În cadrul proiectului a fost realizată o cercetare ce analizează atât arhitectura instituțională și legislația care reglementează domeniul justiției juvenile, cât și practicile regăsite în sistem.  Cercetarea, realizată de către Prof.Dr. Durnescu și Corina Popa prezintă o perspectivă critică asupra sistemului de justiție juvenilă din România, cu accent special pe măsurile alternative la trimiterea în judecată (eng diversion). Autorii au avut în vedere standarde ale Uniunii Europene și ONU și au studiat măsura în care legislația, instituțiile și practicile românești sunt corelate cu aceste standarde. Principiile cele mai importante urmărite în domeniul justiției juvenile sunt similare cu toate principiile aplicabile domeniului protecției copilului, iar cel mai important dintre ele este acela ca, în toate intervențiile statului, se va respecta interesul superior al copilului. Plecând de la aceasta, reabilitarea și reintegrarea minorilor aflați în conflict cu legea sunt măsuri care răspund interesului superior al copilului. Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal. Față de minorul care răspunde penal se poate lua […]

  Vezi toate proiectele
 • Cum abordăm în justiție minorul care nu răspunde penal

  Când vorbim despre justiție juvenilă ne referim la copii aflați în conflict cu legea. Dincolo de componenta juridică, justiția juvenilă include și elemente sociale precum reabilitarea socială și psihologică a copiilor în conflict cu legea și prevenirea situațiilor în care copiii se pot afla în conflict cu legea. În acest context, putem spune că rolul justiției juvenile este de a preveni delincvența copiilor, de a soluționa procesele penale în care sunt implicați și de ai reintegra în societate. Este o misiune asumată nu numai de sistemul de justiție dar și de cel al protecției copilului, care va urmări mereu respectarea interesului superior al copilului.   Ce se întâmplă cu minorii care comit infracțiuni dar nu răspund penal? Conform Deciziei 102 / 2018 referitoare la dispozițiile articolului 505 din Codul de Procedură Penală, „vârsta şi discernământul reprezintă criteriile de distincţie între minorii care răspund penal şi cei care nu răspund penal, iar legiuitorul a împărţit vârsta minorităţii în trei perioade: până la 14 ani funcţionează prezumţia absolută de nevinovăţie, între 14 şi 16 ani funcţionează prezumţia relativă de nevinovăţie, respectiv prezenţa sau absenţa discernământului în momentul comiterii faptei penale, iar peste 16 ani minorul răspunde penal. Chiar dacă, în această din […]

  Vezi toate proiectele
 • How to deal in justice with the juveniles who are not criminally responsible

  When we talk about juvenile justice, we refer to children in conflict with the law. Beyond the legal component, juvenile justice also includes social elements such as the social and psychological rehabilitation of children in conflict with the law and the prevention of situations where children may be in conflict with the law. In this context, we can say that the role of juvenile justice is to prevent the delinquency of underage children, to solve the criminal processes they are involved in and to reintegrate them into society. It is a mission assumed not only by the justice system but also by the child protection system, which will always pursue the respect of the best interests of the child.   What happens to underage children committing crimes but not criminally responsible? According to Decision 102/2018 regarding the provisions of art. 505 of the Criminal Procedure Code, “age and discernment are the criteria for distinguishing between the juveniles who are criminally responsible and those who are not, and the lawmaker divided the age of the minority into three periods: up to 14 years the absolute presumption of innocence applies, between 14 and 16 years of age the relative presumption of innocence […]

  Vezi toate proiectele
 • JUVENILE DIVERSION IN ROMANIA.Working in isolation.

  This report presents an analysis of the juvenile justice system in Romania with a special focus on the diversion measures. The evaluation was conducted in the light of EU standards (Directives 2012/29; 2001/220; 2012/800) but also important UN standards (such as Havana Rules, Beijing Rules, Riyadh Guidelines and so on). The evaluation was based on extensive literature review, legislative analysis, documentation, interviews and focus-groups. Juveniles themselves played an important role in identifying the gaps and solutions. You can find the research here in Romanian and here in English. As far as diversion is concerned, Romania enjoys a progressive legislation that allows more juveniles to be diverted from the conventional justice than convicted ones. Approximately 4,000 juveniles are diverted from prosecution every year. However, there are early signs that this trend might cease in the near future as stakeholders are not fully satisfied with the outcomes of diversion. Participants in this research noted that a more professional response is needed in order to consolidate the status of diversion. In concrete terms, they suggested: better training for the professionals involved, legislative changes that will bring juvenile obligations under the child protection or probation umbrella, a better monitoring system of the juvenile justice. Overall, […]

  Vezi toate proiectele
 • ALTERNATIVE LA TRIMITEREA ÎN JUDECATĂ A MINORILOR ÎN ROMÂNIA. UN SISTEM FRAGMENTAT.

  Acest raport prezintă o analiză a sistemului de justiție juvenilă în România, cu un accent deosebit pe măsurile alternative la trimiterea în judecată (engl. diversion). Evaluarea a fost efectuată din perspectiva standardelor UE (Directivele 2012/29; 2001/220; 2012/800;), dar și a unor standarde importante ale ONU (precum Regulamentul de la Havana, Regulamentul de la Beijing, Liniile Directoare de la Riyadh și altele). Studiul îl puteți descărca de aici în limba română și de aici în limba engleză. Evaluarea a pornit de la o revizuire amănunțită a literaturii în materie și a continuat cu o analiză legislativă, o documentare atentă și o serie de interviuri și focus-grupuri. Minorii au jucat ei înșiși un rol important în identificarea lacunelor și soluțiilor. În ceea ce privește măsurile alternative la trimiterea în judecată, România se bucură de o legislație progresistă care permite ca o bună parte dintre minorii care comit fapte penale să fie scoși din circuitul justiției clasice prin aplicarea unor măsuri alternative la trimiterea în judecată. Un număr de aproximativ 4000 de minori beneficiază anual de măsuri alternative la trimiterea în judecată. Cu toate acestea, există semnale că această tendință ar putea să ia o altă direcție în viitorul apropiat, deoarece unii dintre actorii […]

  Vezi toate proiectele
 • Comunicat de presă

  “Vantul schimbarii a-nceput din sud” Comunicatul de presă poate fi descarcat de aici: Comunicat_Zefir Sambata, 3 noiembrie, de la ora 17.00, va avea loc proiectia documentarului “Vantul schimbarii a-nceput din sud” la Clubul Taranului. Filmul “Vantul schimbarii a-nceput din sud” documenteaza cum oameni simpli din comunitati vulnerabile pot deveni antreprenori la ei acasa si isi cladesc un trai mai bun pentru ei si familiile lor, cu conditia sa aiba oportunitati potrivite si sprijin. Aproape jumatate din copiii Romaniei sunt in prezent la risc de saracie si excluziune sociala potrivit Eurostat, iar statisticile guvernamentale arata ca 70% dintre romi traiesc sub pragul saraciei. Nu este astfel de mirare cum Romania este una din tarile din care au emigrat  cei mai multi cetateni in ultimii 10 ani: 3 milioane de romani si-au parasit tara in cautarea unui trai decent conform ONU. Exista insa si oameni care incearca sa cladeasca un viitor pentru copiii lor in Romania: ”Sunt mandru sa ii ofer un exemplu fiicei mele, sa ii arat valoarea muncii si cat de important este sa isi castige propria existenta si sa aiba grija de banii ei. Sper ca atunci cand va creste, sa mearga in oras la facultate, dar chiar daca ramane […]

  Vezi toate proiectele

Fundatia Terre des hommes Elvetia