Participarea tinerilor în proiectul AWAY

Dreptul la participare este esențial în viața tinerilor. E un drept fundamental, ce se referă la posibilitatea de exprimare a opiniilor și la dreptul tinerilor de a fi implicați în deciziile care le afectează direct viața și comunitatea din care fac parte. Exersarea dreptului la participare dezvoltă abilitățile de comunicare și crește încrederea tinerilor în forțele proprii și în capacitatea adulților și a sistemului de a răspunde nevoilor lor de dezvoltare.

În cadrul proiectului Away, s-a constituit un Grup de Consultare al Tinerilor, care a inclus 15 tineri aflați în conflict cu legea. Au avut loc 11 întâlniri ale bordului consultativ, atât în Craiova      cât și în București, întâlniri de-a lungul cărora, membrii au fost invitați să-și exprime opiniile asupra tematicii abordate și să ofere suport în realizarea conținutului unei broșuri cu material adaptat pentru tineri. Broșura va descrie sistemul de justiție juvenilă și va avea scopul de a crește gradul de cunoaștere a drepturilor copiilor în cadrul procedurilor judiciare.

Desen realizat de Grupul Consultativ al Tinerilor din Centrul de Detenție Craiova

 

Proiectul AWAY – Alternative Ways to Address Youth – „ Modalități Alternative în Administrarea Justiției pentru Minori și Tineri” este un proiect european, coordonat de Tdh Ungaria, în parteneriat cu Brave Phone (Croația), Programul de dezvoltare a sistemului judiciar (Bulgaria), Defence for Children International (Belgia), Observatorul Internațional al justiției juvenile (IJJO – Belgia), Tdh Romania și Global Network pentru legea ce vizează interesul public – Pilnet (Ungaria).

Proiectul AWAY este co-finanțat prin Programul REC al Uniunii Europene.

Fundatia Terre des hommes Elvetia