Proiectul MINT: Mentorat pentru integrarea copiilor afectați de migrație

Copiii și tinerii migranți sunt deosebit de vulnerabili la excluziunea socială. Prin proiectul MINT, Terre des hommes și partenerii săi urmăresc să împuternicească copiii refugiați și migranți, precum și tinerii europeni să se angajeze în noi activități de integrare. Prin utilizarea unui program de mentorat inovator, vom contribui la construirea unor societăți mai incluzive în România, Polonia, Republica Cehă și Slovenia.

3 rezultate cheie așteptate:

  • 120 de copii sunt sprijiniți să se integreze de către tineri mentori (peers) locali instruiți.
  • 1000 de copii au cunoștințe și abilități culturale pentru a se angaja în relații sociale.
  • 240 de copii și tineri sunt împuterniciți prin conștientizare și advocacy.

Aproximativ 30% din migranții care au ajuns în Europa în ultimii ani au fost copii – mulți dintre ei separați de familie sau neînsoțiți. În țările gazdă, copiii și tinerii migranți se confruntă cu provocări considerabile în ceea ce privește educația, incluziunea socială și ocuparea ulterioară pe piața forței de muncă. Ca parte a acestui proiect finanțat de UE, lucrăm în România, Polonia, Republica Cehă și Slovenia pentru a susține și facilita procesul de integrare a copiilor, pentru a întări relațiile sociale și pentru a acorda mai multă putere copiilor locali și tinerilor din țările terțe.

Un program de mentorat – implicarea în activități educaționale și sociale

Împreună cu partenerii săi, Terre des hommes va crea un program de mentorat peer-to-peer inovator și replicabil bazat pe bunele practici și modele testate. Programul de mentorat include pregătirea voluntarilor locali pentru tineri și asocierea lor cu copiii migranți și refugiați nou-sosiți. Migranții și tinerii mentori vor participa la întâlniri individuale și de grup axate pe sprijinul educațional și lingvistic, precum și pe activitățile de recreere, cum ar fi jocurile de masă.

În fiecare țară, voluntarii vor facilita integrarea copiilor migranți și refugiați în comunitățile locale gazdă, făcându-le cunoștință cu alți copii din comunitate și organizând activități sportive în aer liber și activități socio-culturale. Astfel de activități vor implica vizitarea muzeelor ​​istorice, vizionarea unor filme naționale populare sau organizarea unor competiții sportive, cum ar fi meciurile de fotbal. Acest lucru va ajuta copiii migranți să-și facă noi prieteni și să devină mai familiarizați cu istoria și obiceiurile comunității gazdă. Cel puțin 120 de copii vor fi înscriși în educație formală sau informală și vor beneficia de programul de mentorat și de diversele sale activități.

Dobândirea cunoștințelor lingvistice și socio-culturale

Integrarea copiilor migranți și procesul de învățare vor fi, de asemenea, însoțite de conținuturi tipărite și online adaptate. Resursele online prietenoase îi vor ajuta pe copiii nou-veniți să înțeleagă particularitățile culturale și sociale naționale ale celor patru țări participante la proiect. Mai mult, copiii vor avea ocazia să învețe limbile locale prin cursuri offline și online oferite într-o limbă pe care copiii o înțeleg, cum ar fi arabă sau farsi. În general, mai mult de o mie de copii vor dobândi cunoștințele și abilitățile de bază pentru a se angaja în relații sociale.

Combaterea stereotipurilor despre migranți și refugiați

În cadrul programului de mentorat, grupurile de tineri locali și copiii migranți vor identifica subiectele cheie care reflectă experiența de integrare. Grupurile vor aduce subiectele identificate în discuții publice prin intermediul filmelor promovate online și prin piese de teatru sau dezbateri cu colegii din școli sau prin alte evenimente locale offline. Aceste inițiative de creștere a gradului de conștientizare și de advocacy conduse de copii se vor adresa membrilor comunităților locale și factorilor de decizie la nivel local și național. Prin combaterea stereotipurilor și răspândirea unei imagini pozitive a comunităților de imigranți și refugiați, copiii vor beneficia de o atmosferă mai primitoare în cadrul societăților gazdă.

 

Parteneri: Terre des hommes Ungaria este solicitantul principal cu 4 co-solicitanți de proiecte:

Organizația pentru Ajutor pentru Refugiați (Republica Cehă),

Fundația Ocalenie (Polonia),

Terre des hommes România,

Filantropia slovenă (Slovenia).

 

Donatorii: Uniunea Europeană (Comisia Europeană)

Durata proiectului: ianuarie 2019 – ianuarie 2021

Buget total: 521 468 EUR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

Alma Alsayed, Coordonator de proiect, alma.alsayed@tdh.ch.

Pentru România, vă rugăm să contactați: Rodica Novac, rodica.novac@tdh.ch.

Fundatia Terre des hommes Elvetia