Tag Archives: refugiati

Să ne Mișcăm Împreună! Sportul și jocurile psihosociale creează o punte de comunicare între comunitați diferite

Peste 30 de femei și copii din comunitatea de refugiați și membri ai comunității gazdă au participat la prima formare în metodologia psiho-socială “Mișcare, joc și sport”, dezvoltată de Terre des hommes, în București, în perioada 19 – 27 iunie 2018.

Prin proiectul “MOVE Together – Sportul ca instrument de integrare și incluziune socială a refugiaților”, Terre des hommes intenționează să contribuie la o mai bună incluziune socială și integrare a refugiaților în societatea românească, promovând beneficiile sportului. Proiectul este implementat în două orașe: București și Constanța. Un grup mixt de 32 de femei refugiate și membre ale comunității gazdă va fi instruit și antrenat folosind Metodologia “Mișcare, joc și sport” a Terre des hommes. Ei vor forma o comunitate de practică cu abilități și cunoștințe pentru a oferi sprijin psihosocial copiilor și tinerilor refugiați și ai comunității gazdă prin sport. În parteneriat cu cluburile sportive și furnizorii locali de servicii, aceștia vor organiza evenimente  sportive pentru grupuri mixte de refugiați și comunitatea gazdă, sporind încrederea, reziliența, interacțiunea și respectul față de diferențe. Diseminarea evenimentelor va viza reprezentanți ai asociațiilor sportive din România, autorităților locale, ONG-urilor și publicului larg, pentru a-și spori gradul de conștientizare a situației, dificultăților și drepturilor refugiaților, dar și interesul lor de a include activitățile sportive în pachetul de servicii de integrare pentru refugiați.

Prima activitate de formare a avut loc în luna iunie, la București, sub motto-ul “Sport pentru incluziune”. Peste 30 de femei și copii din comunitatea de refugiați și gazdă au participat la activitatea proiectui, care vizează consolidarea dialogului intercultural și a conexiunii sociale dintre refugiați și comunitatea gazdă, crearea unui grup mixt de formatori femei capabile să asigure sprijin psihologic prin mișcare, jocuri și sport pentru copiii și tinerii refugiați și sensibilizarea cu privire la potențialul sportului de a contribui la integrarea locală a refugiaților.

Timp de 6 zile, Complexul Tei din București a găzduit un grup de 30 de femei și copii care au înțeles beneficiile sportului ca mijloc de a contribui la sănătatea mintală și la rezultate sociale pozitive. MGS folosește jocurile și sportul într-o metodologie specifică de învățare și participare experiențială pentru a transfera competențe adulților pentru a oferi un sprijin mai bun copiilor și tinerilor, astfel încât participanții au petrecut un timp plăcut și fructuos împreună.

În săptămânile următoare, cursanții vor fi antrenați, atât prin sesiuni de grup, cât și prin sesiuni individuale, pentru a fi sprijiniți în pregătirea și implementarea evenimentelor sportive pe care le vor organiza pentru copii și tineri. Aceste sesiuni de coaching vor avea, de asemenea, valoarea adăugată de a oferi un spațiu sigur pentru comunicare și interacțiune pentru femeile instruite și pot contribui la construirea și menținerea rețelei informale în viață.

Alte activitati organizate pe parcursul proiectului includ: 1 training organizat în Constanța, 4 evenimente sportive organizate, cu cel puțin 120 de participanți, 2 mese rotunde organizate pentru cluburi / asociații sportive, elaborarea unui scurt ghid privind organizarea viitoarelor evenimente sportive pentru refugiați, redactarea unei broșuri cu studii de caz, care va include și rezultatele proiectului, organizarea unei conferințe finale, pentru împărtășirea rezultatelor și a celor mai bune practici.

Sperăm că activitățile organizate vor spori interesul autorităților și ONG-urilor de a include activitățile sportive în programele de integrare locală, de a spori înțelegerea cluburilor sportive în ceea ce privește rolul lor în integrarea refugiaților și de a crește gradul de conștientizare a publicului cu privire la beneficiile sportului pentru incluziunea socială.