BRIDGE -Soluții și metode inovatoare împotriva violenței de gen

Copiii și tinerii care migrează sunt expuși violenței de gen și abuzului atât în țara de origine, în timpul călătoriei, cât și în țara de destinație.  Prin proiectul BRIDGE, Terre des hommes și partenerii săi au ajutat specialiștii și copiii să abordeze, să prevină, să rezolve aceste situații.

 

 

 

woman

 

Scop și obiective

Violența de gen sau GBV este violența îndreptată împotriva unei persoane din cauza sexului biologic sau a identității de gen. Ea afectează disproporţionat fetele și femeile, însă şi băieții și bărbaţii pot fi victime. Violența de gen include: violența domestică, violența sexuală (cum ar fi violul, agresiunea sexuală, hărțuirea sexuală, urmărirea stradală și intimidarea), sclavia, mutilarea genitală feminină, crimele de onoare, căsătoriile forțate, hărțuirea cibernetică. Violența de gen are consecințe asupra sănătății fizice și mintale a persoanelor afectate mult după încheierea episodului traumatic. Tinerii și copiii migranti pot fi expuși la violența de gen in țara de origine, în drum spre țara de destinație și/sau odată ajunși în țara de azil.

În cadrul proiectului BRIDGE, Terre des Hommes Romania a perfecționat capacitatea specialiștilor din sistemul public și ONG-uri de a identifica, gestiona și preveni formele specifice ale violenței de gen (VBG) care pot afecta tinerii și copiii migranți (refugiați, solicitanți de azil, resortisanți ai țărilor terțe, persoane cu statut de tolerat etc.). De asemenea, copiii au fost ajutați să se protejeze mai bine. BRIDGE înseamnă ”Building Relationships through Innovative Development of Gender Based Violence Awareness in Europe”. 

Acest proiect a sprijinit specialiștii din cadrul autorităților publice/ONG-urilor care intră în contact cu tineri și copii migranți să beneficieze de instruire specializată pentru:

- a ințelege violența de gen (formele și consecințele ei)

- a identifica victimele violenței de gen

- a comunica cu sensibilitate și grijă cu persoanele afectate de violența de gen prin crearea unui mediu de siguranță și încredere

- a înțelege cum să reacționeze în mod adecvat

- a cunoaște sistemul local existent de referire către asistența specializată în violența de gen

- a oferi sprijin și asistență adaptate nevoilor persoanelor afectate de violența de gen 

Parteneri

Malta - KOPIN Malta

Belgia - Defence for Children International Belgia, FEDASIL Belgia

Grecia - ARSIS Grecia

Ungaria - Terre des hommes regional office for Central and South East Europe

Beneficiari și activități

Participarea tinerilor cu vârste între 16 și 24 de ani este fundamentală pentru desfășurarea proiectului. 10 tineri au constituit un grup consultativ si au contribuit la dezvoltarea materialelor de constientizare, implicându-se în toate activitățile proiectului.

Categoriile de specialiști vizate în proiect au fost: personalul din Centrele de Receptie si Proceduri pentru Solicitanții de Azil ale Inspectoratului General pentru Imigrări, din sistemul de protectie a copilului, din ONG-uri, mediatori comunitari, psihologi, asistenți sociali, cadre medicale, consilieri juridici etc.

Obiectivul proiectului a fost atins prin:

1. Sesiuni de colectare de date in vederea evaluării nevoilor concrete ale specialiștilor din sistemul public și ONG-uri, în ceea ce privește asistența victimelor violenței de gen din rândul tinerilor și copiilor migranți

2. Sesiuni de training (față in față și online) a specialistilor care lucrează cu tineri și copii migranți pe teme legate de violența de gen: forme ale violenței de gen, recunoașterea violentei de gen, metode participative de lucru cu tineri și copii migranți victime ale violenței de gen, dezvoltarea unor protocoale instituționale sustenabile de sprijinire a victimelor violenței de gen.

3. Dezvoltarea unei comunități regionale de bune practici  în lucrul cu tineri și copii migranți victime ale violenței de gen, prin intermediul ChildHub – principala platformă regională de resurse în domeniul protecției copilului.

4. Sesiuni participative susținute de specialistii formati in proiect cu tineri și copii migranți pentru creșterea conștientizării și combaterea violenței de gen și crearea unor mecanisme practice de sprijin pentru victime bazate pe nevoile și experiențele tinerilor și copiilor migranti.

5. Implicarea tinerilor și a copiilor migranți în crearea si elaborarea a cel putin 5 materiale de conștientizare și combatere a violenței de gen.

 

Mai jos, urmăriți un video în care copiii migranți și români pictează mesaje și desene împotriva violenței de gen (București, septembrie 2020)

Uniunea Europeană

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” (2014-2020).

Comisia Europeană, prin Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” (2014-2020).

Noutăți și publicații relevante

Un proiect de educare a copiilor și perfecționare a profesioniștilor, pentru a preveni violența de gen Migrația poate fi o experiență traumatică pentru tinerii și copiii care migrează, călătorind uneori mii de kilometri în condiții periculoase, cu acces limitat la mâncare și adăpost. Cei mai...
Cu mult înaintea pandemiei actuale, o pandemie tăcută a trecut neobservată secole întregi, dacă nu milenii: violența de gen, cu precădere violența îndreptată asupra copiilor, pur și simplu fiindcă sunt fete / băieți sau alt gen sau fiindcă sunt „slabi” și vulnerabili.  Citeşte întreaga ştire pe...
​​„Sunt multe probleme dar o singură soluție la toate: educația”, spunea Malala Yousafzai, o fată din Pakistan, care a fost împuşcată în 2012, doar pentru că se lupta pentru a avea acces la educaţie. Pe când avea 10 ani, talibanii preluaseră controlul regiunii și fetelor le-a fost interzis să...
Terre des hommes Romania organizează ONLINE conferința cu tema ”Îmbunătățirea răspunsului la violența de gen care afectează copiii și tinerii”. Conferința are loc pe 3 decembrie 2020, între orele 11.30-14.00 și se adresează specialiștilor, reprezentanților organizațiilor neguvernamentale,...
Fundația Terre des Hommes Romania lansează campania "Hidden pain is still pain" în cadrul proiectului european BRIDGE, adresată copiilor și tinerilor migranți din România care se confruntă cu violența de gen în familie sau în comunitatea gazdă. Campania, realizată de Agenția Creionetica, își...
Aceasta este o serie de 5 infografice bazate pe informațiile transmise de experți în podcasturile pe aceeași temă create în cadrul proiectului BRIDGE. Puteți vizualiza infograficele sau le puteți descărca de aici  Cele cinci episoade de podcast în limba română au fost create cu participarea...