Căutare

``Având în vedere că și eu, în clasele mai mici, am fost intimidată de colegi, visul meu de a aduce o schimbare în rândul elevilor din școală se realizează și sunt foarte fericită că acesta se duce mai departe și la ceilalți colegi ai mei, care mă ajută în schimbarea pe care dorim să o facem”, a...
  The purpose of this report is to provide general information with regards to the security situation in the Syrian Arab Republic, covering 2022. The report was written within the PROMISE project (protecting the unaccompanied migrant minors) by specialists from the Jesuit Refugee Service...
  The purpose of this report is to provide general information with regards to Human Rights, and Security Situation in the Islamic Republic of Iran, covering the period from September 2022 to December 2022. Particularly, the report presents the situation of human rights related to the protests...
The text of the brochure is in Ukrainian, as it is dedicated to Ukrainian children in Romania and their families.
Material disponibil în limba ucraineană. 
Aceasta este o broșură ilustrată originală (în lb engleză) despre modul în care Terre des hommes a sprijinit copiii și familiile ucrainene din România. Este scrisă din perspectiva copiilor care le povestesc taților rămași acasă despre experiența lor în România. Textele au fost create din relatări...
This is an original illustrated brochure about how Terre des hommes has supported Ukrainian children and families in Romania. It is written from the perspective of children who tell their parents back home about their experience in Romania. The texts were created from recounts from our colleagues...
Yesterday was a busy day at Terre des hommes Romania. We made sure that 150 children and adults from Ukraine have an unforgettable party. On February 24, Russia launched its armed invasion of Ukraine. Ten months have passed and the war does not seem to end anytime soon. Since then, millions of...
Violenţa de gen în şcoli a fost tema unui eveniment al Fundaţiei Terre des hommes pe care l-a găzduit Răzvan Exarhu. Jurnalistul de la Rock FM a adus în atenţie mărturii din şcoli, dar şi date dintr-o cercetare realizată anul acesta de Fundaţia Terre des hommes în 15 şcoli din România şi 5 din...
Ieri a fost o zi plină la Terre des hommes România. Ne-am adunat forțele pentru ca 150 de copii și adulți din Ucraina să aibă parte de o petrecere de neuitat.  Pe 24 februarie, Rusia a declanșat invazia armată a Ucrainei. Au trecut zece luni iar războiul nu pare să se termine prea curând. De...
13 December, Bucharest. Our Takeover Day (eleventh edition in 2022) remains an important occasion for celebrating children's rights. It is a special day of celebration of the extraordinary potential of each child and their right to participate, to freely express his opinions on any issue that...
13 Decembrie, București. Aflată la cea de-a XI-a ediție, Ziua Ștafetei rămâne un prilej pentru sărbătorirea drepturilor copiilor. O zi specială de celebrare a potenţialului extraordinar al fiecărui copil şi a dreptului său de a participa, de a-și exprima liber opiniile asupra oricărei probleme...
The XIth edition of the Takeover Day project was organized between November 22 and December 12, as an event-campaign that marks the International Day of Children's Rights. Adults handed over their jobs to a group of Romanian and Ukrainian children, who are part of the Children's Advisory Board (...
În perioada 22 noiembrie – 12 decembrie 2022, a avut loc cea de-a XI-a ediție a campaniei Ziua Ștafetei, campanie-eveniment care marchează Ziua Internațională a Drepturilor Copiilor. În cadrul acesteia, adulții au predat ștafeta propriilor meserii unui grup de copii români și ucraineni, care fac...
Last week Terre des hommes Foundation brought together a hundred partners, collaborators and representatives from the corporate and civil society area to talk to them about gender-based violence in schools. The event presented by journalist and activist Razvan Exarhu brought to attention...
Fundația Terre des hommes a reunit săptămâna trecută o sută de parteneri, colaboratori și reprezentanți din zona corporate și a societății civile pentru a le vorbi despre violența de gen în școli. Evenimentul prezentat de jurnalistul și activistul Răzvan Exarhu a adus în atenție mărturii din școli...
12 young people from detention centers across the country have created a digital platform to evaluate free legal services by suspected or accused children. "We built it. That's where our ideas are, because we know what we missed in the penitentiary.... What impressed me during the creation of the...
12 tineri din centrele de detenție din țară au creat o platformă digitală de evaluare a serviciilor juridice gratuite pentru copiii suspectați sau acuzați. ”Noi am construit-o. Acolo sunt ideile noastre, pentru că noi știm ce ne-a lipsit  în penitenciar.... Ce m-a impresionat pe parcursul creării...