A fost publicată metodologia de mentorat din cadrul proiectului MINT

cadru

Prin proiectul MINT - Mentorat pentru integrarea copiilor resortisanți din țări terțe afectați de migrație, Terre des hommes și partenerii săi au urmărit să ofere copiilor refugiați și migranți control asupra vieții lor, iar pe tinerii europeni să-i implice în aceste activități de integrare.

În acest proiect, parteneriatul între organizații din România, Polonia, Republica Cehă și Slovenia a sprijinit și a facilitat integrarea copiilor resortisanți din țări terțe, oferindu-le lor și tinerilor locali ocazia de a se conecta și a deveni astfel mai puternici.

Cadrul final de mentorat a fost revizuit în urma experienței de implementare a proiectului și oferă astfel exemple de bune practici recunoscute. El este o resursă utilă pentru orice organizație care pune în aplicare un program de mentorat pentru integrarea copiilor migranți. Îl puteți regăsi în secțiunea noastră Biblioteca Digitală la acest link