Regulament concurs de desen Crearea siglei „Siguranța copiilor în sport"

child

Despre organizatori

Fundația Terre des hommes Romania este o delegație a Terre des hommes (Tdh), cea mai importantă organizație elvețiană din domeniul protecției copilului, înfiinţată în 1960. Tdh este prezentă în România încă din 1992, fără întrerupere, pentru a contribui la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului și la reforma asistenței sociale. De asemenea, facilitează participarea copiilor la dezvoltarea propriei comunități. În fiecare an, mii de copii și părinți sunt beneficiari ai proiectelor implementate de către fundație.

Agentia Creionetica dezvoltă și implementează de peste 8 ani strategii de comunicare cu impact social, cultural și de mediu. Echipa de profesioniști în domeniul comunicării și designului grafic a realizat zeci de campanii pentru ONG-uri, instituții publice și firme responsabile.

 

 Despre proiect

Prin proiectul Un Mediu Sigur pentru Copii în Sport, Fundația Terre des hommes își propune să perfecționeze standardele privind protecția copilului în sport împreună cu Federațiile Române partenere, de Fotbal și de Gimnastică, și cu sprijinul oficial al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. În cadrul proiectului va fi elaborată o metodologie de certificare de calitate (label) pentru federațiile și cluburile sportive care vor aproba și respecta standardele și politicile de siguranță ale copiilor. Un Mediu Sigur pentru Copii în Sport este un proiect finanțat prin Programul “Drepturi, Egalitate și Cetățenie” al Uniunii Europene (REC 2014-2020). Un proiect coordonat de Fundația Terre des hommes România și implementat împreună cu Terre des hommes Ungaria și Terre des hommes Hellas (Grecia).

 

Apelul concursului

Fundația TDH România și Agenția Creionetica lansează un concurs național care premiază cele mai creative propuneri de sigle (simbol grafic) cu tema ”Siguranța copiilor în sport”.

Concursul se adresează copiilor cu vârsta până în 18 ani inclusiv.

Sigla finalistă va reprezinta certificarea publică Un Mediu Sigur pentru Copii în Sport.

Terre des hommes România ascultă vocile copiilor și premiază viziunile originale care reflectă cel mai bine mesajele cheie ale proiectului:

 • copiii fac sport din pasiune și din plăcere
 • sportul este o muncă de echipă între copii, antrenori și părinți
 • copiii au nevoie de un spațiu în care să practice sportul în siguranță
 • atmosfera alături de colegi și antrenori trebuie să fie cât mai plăcută

 

Condiții de participare și tema lucrării

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toţi Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.

Concursul se adresează copiilor cu vârsta până la 18 ani, inclusiv, cu domiciliul sau reședința, în Romania (denumiți în continuare ”Participanți”). Participanții minorii cu vârsta sub 16 ani pot participa la Concurs numai cu acordul părinților sau a reprezentanților legali. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu lua în considerare înscrierile minorilor în cazul în care există dezaprobarea părinților/tutorilor/reprezentanților legali comunicată către organizatori.

Persoanele cu vârsta de 18 ani împliniți la data înscrierii la Concurs, având capacitate deplină de exercițiu, pot participa la Concurs fără a fi necesar acordul părinților sau reprezentantului legal.

 

Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs:

• Angajați și reprezentanți ai Organizatorului și ai partenerilor care oferă premii sau rude apropiate ai acestora

• Indivizi, angajați sau reprezentanți ai companiilor, rude apropiate ai acestora implicați în pregătirea și implementarea Concursului acreditat de Organizator

Participanții vor realiza o siglă (simbol grafica), tema lucrării fiind ”Siguranța copiilor în sport”. Un participant se poate înscrie numai cu o singură lucrare la Concurs. Un participant nu poate câștiga mai mult de un premiu.

 

Cerințe tehnice și criterii de selecție

Sigla este compusa din:

Simbol/ simboluri grafice

Denumirea ”Siguranța copiilor în sport”

Lucrarea ce reprezintă ”Siguranța copiilor în sport” trebuie transmisă într-unul din următoarele formate .jpg/.jpeg, pdf, png, eps, iar detaliile lucrării trebuie să fie clare.

Tehnica de desen: desen în creion, pictură, colaj, tehnici mixte, pe hârtie, carton sau pe calculator.

Dimensiunea lucrarii să fie cel putin A4 sau A5 ca mărime.

Lucrarea va fi însoțită de o scurtă prezentare a conceptului și viziunii ce a stat la baza desenului.

Pentru exemple de forme în care poate fi înscrisă sigla -vezi documentul atașat la finalul acestui text. Acestea sunt strict cu rol consultativ, nu obligatoriu. Totodată, formele acestea pot fi vizibile sau imaginare.

 

Pentru desemnarea lucrărilor selectate și a premiilor, se va ține cont de:

 • Respectarea temei „Siguranța copiilor în sport”
 • Calitatea artistică a desenului
 • Armonia culorilor
 • Caracterul inovator

 

 

Înscriere, jurizare online și desfășurarea concursului

Concursul este organizat pe teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Înscrierea la concurs se realizează online, printr-un e-mail la adresa hello@tdh.ro cu titlul e-mailului – DESEN PENTRU CONCURS.

E-mailul trebuie să conțină:

 • Propunerea de desen
 • Numele, Prenumele și Vârsta participantului
 • O scurtă prezentare a conceptului și viziunii ce a stat la baza desenului
 • Lucrările vor fi încărcate de către participanți în același mail menționat mai sus.

Perioada de înscriere la concurs și trimiterea lucrării pe e-mail se pot face în intervalul 2 iunie – 1 august 2021, până la ora 23:59 (ora României).

Nu se percepe taxă de participare.

Jurizarea va avea loc în perioada 1 august -5 august 2021.

Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de Facebook "Un Mediu Sigur pentru Copii în Sport" și pe www.tdh.ro.

Premierea a siglei finaliste se va realiza în cadrul Galei finale a proiectului, în cadrul căreia va avea loc și lansare certificării Un Mediu Sigur pentru Copii în Sport. Evenimentul va avea loc în august 2021 și va fi anunțat public pe pagina Facebook a proiectului și a fundației.

Lucrările desemnate câștigătoare vor fi printate, înrămate și vor fi expuse în cadrul evenimentului de lansare a labelului care va găzdui și ceremonia de premiere a concursului de desen.

 

Premii

Premiile acordate câștigătorilor concursului (denumite în continuare ”Premiile Concursului” sau ”Premiul”) sunt:

 

Locul 1: ceas fitbit, boxa bluetooth, mouse, lampă birou

 

Locul 2: boxa bluetooth, mouse, lampă birou

 

Locul 3: boxa bluetooth, mouse

 

 + Premii surpriză

 

Pentru Participanții minori, desemnați câștigători, premiul acordat va fi revendicat de către părintele / tutorele / reprezentantul legal, care va transmite Organizatorului, la solicitarea acestuia, o declarație prin care părintele / tutorele / reprezentantul legal își va exprima acordul privind participarea minorului la Concurs, prelucrarea datelor personale necesare și acceptarea de către acesta de a primi, pe seama minorului, premiul câștigat și prin care va indica datele necesare pentru acordarea premiului (nume și prenume, adresă etc.).

În cazul Participanților cu vârsta de 18 ani, desemnați câștigători, premiul acordat va fi revendicate de către aceștia, care vor indica, la solicitarea Organizatorului si pe baza consimtamantului persoanei, datele necesare pentru acordarea premiului (nume și prenume, adresă etc.).

 

Componența juriului

Juriul concursului este compus din reprezentanți ai: Federației Române de Gimnastică, Federației Române de Fotbal, Fundației Terre des hommes România, Agenției Creionetica, Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Grupul consultativ al copiilor al Terre des hommes România.

Lucrările înscrise în Concurs trebuie să fie realizate exclusiv și să aparțină integral persoanelor care le semnează.

Participanții își asumă răspunderea cu privire la dezvăluirea către public a lucrărilor înscrise în Concurs, precum și pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor aferent lucrărilor transmise.

Prin trimiterea unei lucrări, Participanții permit Organizatorului să publice desenul împreună cu prenumele artistului pe orice pagină de Facebook a Organizatorului și pe site-ul www.tdh.ro. Fără restricții de timp sau geografice Fundația Terre des hommes România poate să publice, să copieze, să distribuie, să ofere acces public și să folosească desenele în orice manieră consideră a fi oportună.

Prin participarea la Concurs, Participanții respectiv părinții sau reprezentanții legali ai acestora, după caz, autorizează potrivit legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, în mod expres, utilizarea / reproducerea / distribuirea /comunicarea publică a acestora de către Organizator în scopul desfășurării Concursului și respectării prezentului Regulament, fără nicio pretenție financiară sau de altă natură din partea acestora.

 

Protecția datelor cu caracter personal

Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 („GDPR”). Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se regăsesc aici.

Participarea la concurs prin trimiterea unei lucrari de catre participantii cu varsta sub 16 ani se va face doar cu acordul parintelui/reprezentantului legal.

Recapituland, prin inscrierea la concurs, respectiv trimiterea unei lucrari, participantii si parintii/reprezentantii legali ai acestora, isi exprima acordul ca prelucrarea datelor personale precum adresa de email, numele, prenumele, varsta participantului sa aiba loc in conformitate cu cele de mai jos.

Prin trimiterea unei lucrări, Participanții permit Organizatorului să publice desenul împreună cu prenumele artistului pe orice pagină de Facebook a Organizatorului și pe site-ul www.tdh.ro. Fără restricții de timp sau geografice Fundația Terre des hommes România poate să publice, să copieze, să distribuie, să ofere acces public și să folosească desenele în orice manieră consideră a fi oportună.

Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de Facebook "Un Mediu Sigur pentru Copii în Sport" și pe www.tdh.ro., prin publicarea desenului alaturi de prenumele participantului.

In cazul datelor personale precum adresa castigatorilor, procesarea datelor se va face pe baza de consimtamant.

Datele personale sunt prelucrate exclusiv in scopul acestui concurs. Toate datele personale vor fi sterse in decurs de maxim 7 zile dupa incheierea concursului si desemnarea castigatorilor. Exceptie fac datele personale ale castigatorilor care vor fi necesare in continuare pentru auditul proiectului, evidentele financiare (avand in vedere premiile oferite), vor fi arhivate in siguranta timp de 10 ani si vor fi prelucrate in conformitate cu cerintele Regulamentului european pentru protectia datelor personale.

Accesarea si prelucrarea datelor personale se va face doar de catre personalul autorizat sau de catre împuternicitul Tdh si vor fi transmise doar catre partnerii implicati inerent in proces (precum firma de audit si de contabilitate).

Prin citirea prezentei informări, ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul 679/2016, respectiv: 

 

 1. de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (articolul 13 şi 14 din Regulament);
 2. de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal (articolul 15 din Regulament);
 3. de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal (articolul 16 din Regulament),
 4. de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale (articolul 17 din Regulament);
 5. de a obține restricționarea prelucrării, (articolul 18 din Regulament);
 6. la portabilitatea datelor (articolul 20 din Regulament);
 7. de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) (articolul 77 din Regulament);
 8. de a va opune (articolul 21 din Regulament)
 9. de a va opune la profilari (articolul 22 din Regulament)
 10. de a va adresa justitiei

              

               Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către dpo@tdh.ch .

 

Dispoziții finale

Lucrările înscrise nu pot avea conținut ilegal, defăimător, amenințător, abuziv, obscen, care afectează intimitatea altei persoane, nu respectă drepturile individului sau îndeamnă la discriminare rasială, etnică, sexuală sau sunt ofensatoare în orice alt mod.

Organizatorul poate refuza lucrările înscrise în Concurs dacă acestea nu se încadrează în cerințele impuse de prezentul Regulament.

Organizatorul nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la următoarele situații: trimiterea de către participanți a lucrărilor pe o altă adresă decât cea menționată în prezentul Regulament; trimiterea de către Participanți a lucrărilor în afara intervalului de timp menționat în prezentul Regulament; pierderea calității de câștigător al Concursului ca urmare a imposibilității contactării prin e-mai și/sau telefon pentru transmiterea Premiilor; imposibilitatea sau întârzierea transferării Premiului ca urmare a întârzierii sau comunicării eronate a datelor de contact către Organizator.

Organizatorul nu își asumă răspundere pentru situațiile în care lucrările încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane ori datele și/sau declarațiile Participanților sunt inexacte sau incomplete.

Prin participarea la acest Concurs, Participanții sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condițiilor prezentului Regulament.

Regulamentul va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul Fundației.

Pentru întrebări sau informații suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: hello@tdh.ro.

 

 

 

 

Forme sigla1005.42 KB