Termeni de referință – Expert elaborare studiu pentru practicieni privind protecția copiilor migranți neînsoțiți

Proiectul SUN urmărește să protejeze drepturile copiilor refugiați sau migranți neînsoțiți sau separați de familie aplicând prevederile din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (CFREU) și încurajând schimbul internațional de informații în materie de cunoștințe și bune practici.

Pentru a realiza activitățile din cadrul proiectului SUN, Fundația Terre des hommes este interesată de contractarea unor servicii de consultanță pentru următoarele activități:

 • Participare la redactarea unui manual pentru practicieni privind protecția drepturilor copiilor neînsoțiți și separați prin intermediul Cartei drepturilor fundamentale a UE, respectiv a conținutului capitolelor atribuite (Capitolul 1 și Capitolul 5)
 • Contribuție la dezvoltarea curriculumului de training alături de echipa de proiect și ceilalți parteneri
 • Redactarea în limba engleză a conținutului și acordarea de feedback pe întreg conținutul manualului.

Descrierea activităților

Unul din obiectivele principale ale proiectului este acela de a elabora un program de formare multidisciplinar comun și adaptabil și a pregăti un manual pentru practicieni cu privire la punerea în aplicare a drepturilor fundamentale ale UASC (copii neînsoțiți solicitanți de azil), astfel cum sunt consacrate în CFREU, inclusiv prin litigii strategice. Acest instrument de lucru se va realiza prin identificarea și analiza bunelor practici atât la nivel de țară cât și internațional, având la bază Raportul de cercetare privind bune practici și nevoia de training, raport realizat anterior în cadrul proiectului.

Cerințe minime

 • Experiență în cercetare în domeniul migrației și drepturilor copilului precum și în domeniul juridic al reprezentării legale pentru respectarea drepturilor minorilor neînsoțiți;
 • Datorită specificității studiului, este recomandată experiența juridică în reprezentarea legală a minorilor neînsoțiți, a migranților.
 • Autonomie în identificarea surselor de informare (de ex. literatură de specialitate, legislație) necesare pregătirii unui standard cu principii agreate pentru respectarea interesului superior al copilului și furnizarea de  materiale relevante către echipa de proiect;
 • Capacitatea de a lucra în echipă, de a se consulta și colabora cu terți specialiști pentru buna desfășurare a proiectului;
 • Sensibilitate culturală;
 • Capacitatea de a aplica strategii și instrumente de pregătire a demersului de redactare de conținut și de minimizare a riscurilor: metodologii de cercetare, management eficient de timp și resurse, reguli de etică;
 • Abilități de redactare a unui studiu, a unei cercetări a atribuțiilor prevăzute în proiect;
 • Abilități interpersonale puternice, precum și abilități de comunicare scrisă și orală;
 • Limba engleză;
 • Confidențialitatea, maturitatea și profesionalismul în orice moment sunt esențiale pentru această poziție;

Procesul de aplicare

Dosarul trebuie să includă:

 1. Scrisoare de intenție (max. 1 pagină)
 2. Oferta financiară. Plățile se vor face pe baza unui contract de servicii cu o persoană juridică. Oferta financiară trebuie să includă toate costurile și comisioanele legate de executarea sarcinilor. Costurile trebuie să fie afișate în EUR, TVA inclus. Menționați dacă sunteți plătitor de TVA sau nu.
 3. CV-ul personalului specializat.

Criterii de evaluare și selecție a dosarelor:

 1. Scrisoarea de intenție a solicitantului;
 2. Experiență anterioară relevantă;
 3. Oferta financiară.

Termen limită

Vă rugăm să trimiteți toate documentele din dosar până la data de 15 martie 2024, la adresa de email marius.cernusca@tdh.org

 

Persoana de contact

Coordonator Național,

Marius Cernușcă

0737 823 678

 

Cerințele detaliate se găsesc în Termenii de referință de mai jos.