Tinerii migranți și atitudinile lor despre violența bazată pe gen

Infografic realizat în August 2020 la inițiativa Fundației Terre des hommes în România, în cadrul proiectului BRIDGE, implementat sub conducerea Biroului Regional Terre des hommes pentru Europa, împreună cu parteneri din Belgia (Defense for Children International DCI-Belgia și FEDASIL), Grecia (ARSIS), Malta (Kopin). 

În cadrul proiectului BRIDGE, Fundația Terre des Hommes (România) își propune să perfecționeze capacitatea specialiștilor din sistemul public și din ONG-uri de a identifica, gestiona și preveni formele specifice ale violenței de gen (VBG) care pot afecta tinerii și copiii migranți (refugiați, solicitanți de azil, resortisanți ai țărilor terțe, persoane cu statut de tolerat etc.). De asemenea, copiii sunt ajutați să se protejeze mai bine.
BRIDGE înseamnă „Building Relationships through Innovative Development of Gender Based Violence Awareness in Europe” (Construiește relații prin dezvoltarea inovatoare a sensibilizării asupra violenței de gen la nivel european). Violența de gen sau GBV este violența îndreptată împotriva unei persoane din cauza sexului biologic sau a identității de gen. 

 

 Acest material a fost finanțat de Programul Uniunii Europene pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014-2020). Conținutul acestui material reprezintă doar opiniile autorului și este responsabilitatea sa exclusivă. Comisia Europeană nu acceptă nicio responsabilitate pentru utilizarea informațiilor pe care le conține.

Data publicării