UBB și Terre des hommes, conferință despre impactul social al migrației asupra familiilor din Europa de Est

Universitatea Babeș Bolyai, în parteneriat cu Fundația Terre des hommes organizează conferința internațională „Stay-Behind Children of Eastern Europe: Challenges and Solutions”. Evenimentul are loc în cadrul proiectului CASTLE – Copiii lăsați în urmă de migrația forței de muncă și are ca scop sprijinirea familiilor transnaționale din Ucraina și Republica Moldova.

Scopurile conferinței sunt împărtășirea de bune practici între Ucraina, Moldova, România și alte state ale UE în protecția copiilor rămași acasă și o mai bună informare cu privire la realitățile și problemele practice legate de migrația forței de muncă.

Evenimentul se va desfășura în format hibrid, în perioada 28-29 noiembrie 2023, la Centrul pentru Studiul Famililor Transnaționale în cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (Cluj-Napoca, România). Link aici https://acsb-ro.zoom.us/meeting/register/tZUpf-GsqzwoGNU6SLu-wqDGiXjWBhjWt_Oj#/registration

Obiectivul principal al acestui proiect este sprijinirea Republicii Moldova și a Ucrainei în îmbunătățirea politicilor lor de protecție și a cunoștințelor cu privire la familiile transnaționale, în legătură cu impactul social și legal al migrației forței de muncă către Uniunea Europeană.

În cadrul proiectului a fost instituit în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj un Centru pentru studiul familiilor transnaționale care produce cercetări de înaltă calitate ce vor servi la consolidarea durabilă a cercetării privind relația dintre migrația forței de muncă și protecția copilului. De asemenea, a contribuit la cadrul de politici și cel legislativ privind mobilitatea în Moldova și Ucraina și pregătește autoritățile naționale, regionale și locale din cele trei țări, precum și din alte state UE pentru a cunoaște recomandările tehnice ce trebuie încorporate în politicile publice pentru a sprijini familiile transnaționale.

 

Această conferință are loc în cadrul proiectului-acțiune CASTLE - Copii rămași acasă urmare a migrației forței de muncă: sprijinirea familiilor transnaționale moldovenești și ucrainene în UE - ICMPD/2021/MPF-357-004. Proiectul este implementat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, în parteneriat cu Fundația Terre des hommes Romania, Terre des hommes Moldova, Terre des hommes Ucraina, Institutul Ucrainean de Cercetări Sociale după Oleksandr Yaremenko și Academia de Studii Economice din Moldova. Obiectivul principal al acestui proiect este să sprijine Republica Moldova și Ucraina în îmbunătățirea cadrelor lor de protecție a copilului și a politicilor de migrație și mobilitate, cu accent pe impactul social și legal al migrației forței de muncă asupra familiilor transnaționale. Mai multe detalii găsiți în acest video: https://fb.watch/juqjjGns1T/ .

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană, contractat de ICMPD (International Centre for Migration Policy Developement) în cadrul Fondului de Parteneriat pentru Mobilitate III și se desfășoară în perioada 15 iunie 2021-15 decembrie 2023.

 

Despre partenerii din cadrul proiectului:

 

Terre des hommes (Tdh) este o organizație elvețiană independentă, neutră și imparțială, angajată să aducă schimbări semnificative și de durată în viața copiilor și a tinerilor, în special a celor mai expuși la riscuri. În România, Ucraina și Moldova, echipele Terre des hommes acționează de 30 de ani pentru a crea un mediu mai sigur pentru dezvoltarea copiilor și pentru a-i proteja împotriva abuzului, neglijării și exploatării. Mobilizăm comunitățile pentru a preveni situațiile de risc și pregătim profesioniști multidisciplinari, cum ar fi asistenții sociali și profesorii.

 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj (UBB). Prin înființarea unui centru de cercetare pentru studiul familiilor transnaționale în structura Universității Babeș-Bolyai din România, această acțiune își propune să promoveze cercetarea și să instituționalizeze studiul familiilor transnaționale, care în prezent nu este doar rar și dispersat, dar de prea multe ori nu este orientat spre soluție și este mai degrabă deconectat de la domeniul elaborării politicilor, în special în ceea ce privește migrația forței de muncă. Considerentele privind diversitatea și incluziunea vor fi în centrul cercetării și se va acorda atenție riscurilor, nevoilor și oportunităților întâmpinate de copiii lăsați în urmă, cu diferențiere în funcție de sex, vârstă și diversitate (statut socio-economic, etnie, educație, dizabilități) etc.), pentru a sugera proiectarea cadrelor de protecție adecvate. În al doilea rând, transpunând aceste cunoștințe din cercetare în intervenție operațională, acțiunea va combina acțiuni directe, activități de formare și sensibilizare utilizând metode participative, în vederea unei mai bune protejări și abilitări a copiilor rămași în urmă și a familiilor lor. Această acțiune va sprijini în mod direct Moldova și Ucraina în consolidarea sprijinului instituțional acordat familiilor transnaționale, precum și în beneficiul României și, în general, al statelor membre UE, prin crearea și diseminarea de informații, sfaturi tehnice și bune practici care promovează scheme de migrație a forței de muncă sigure și etice, aliniate la standardele de protecție a copilului.

 

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) este principala instituție publică de învățământ superior cu profil economic din Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova a fost înființată în 1991, dar își trage rădăcinile de la o facultate de învățământ înființată în 1953. Universitatea și-a declarat scopul de a „permite integrarea învățământului economic superior și a cercetării științifice” și „nu numai dezvoltați profesioniști specializați, dar construiți, de asemenea, o nouă mentalitate în spiritul libertății de gândire, acțiune, pragmatism și eficiență a vieții ".

Institutul Ucrainean de Cercetare Socială după Oleksandr Yaremenko are sediul la Kiev. Principalele activități ale Institutului sunt: implementarea cercetărilor sociologice și sociale științifice fundamentale și exploratorii privind problemele actuale ale societății ucrainene moderne; monitorizarea politicii sociale; studiul și analiza intereselor, dispozițiilor, orientărilor, nevoilor populației; efectuarea diverselor cercetări de marketing.

 

 

Conținutul articolului este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu poate fi considerat în niciun caz ca reflectând poziția Uniunii Europene și cea a ICMPD.