Un nou proiect Tdh de combatere a violenței asupra copiilor în școli

copii

Active-citizens-fund@4x_0.png

România se află printre primele 5 țări din Europa în privința violenței școlare. Conform statisticii MEN pentru 2016–2017, procentul cazurilor de violență în școală ajungea până la 57% (în cazul copiilor cu vârste între 11-15 ani). In Moldova, UNICEF raportează că 76% dintre copiii cu varsta între 2-14 ani  au parte de metode violente de disciplină si aproape fiecare al doilea adolescent cunoaște un coleg care suferă de intimidare în școală. În Ucraina, în 2017, 24% dintre copii au fost victime ale violenței in scoli conform UNICEF.

De aceea trei delegații Terre des hommes (România, Moldova și Ucraina) vor colabora  în „ACTIV -Acționează împotriva violenței”, un proiect unic ce va aduce schimbări pozitive asupra violenței de gen în mediul școlar  la nivel de atitudine și comportament din partea copiilor și la nivel de strategii de prevenire și combatere a violenței de către cadrele didactice. Click aici pentru pagina proiectului 

Vom consolida competențele a 375 de profesori din cele trei țări și vom dezvolta atitudini favorabile privind egalitatea de gen, transformând climatul școlar într-un mediu ce promovează respectul, non-discriminarea, egalitatea de șanse și tratament. De asemenea, 250 de elevi vor deveni actori activi ai schimbărilor, care vor realiza inclusiv campanii de combatere a violenței bazate pe gen în școli.

Comunitățile care vor fi implicate în proiect nu au acces la servicii de calitate precum educație și sănătate. În alegerea școlilor din aceste comunități se vor lua în considerare rata abandonului școlar, cazuri de violență înregistrate, diferențele privind rezultatele școlare între elevi, participarea și implicarea părinților în procesul educațional, și abilitățile cadrelor didactice de a utiliza metode educaționale non-formale.

Proiectul „ACTIV -Acționează împotriva violenței” este derulat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne – Elveția si Separate Division of Terre des Hommes Foundation in Ukraine, și beneficiază de o finanțare în valoare de 194.067 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui articol nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants

 

---------

ENGLISH VERSION

-------

A new Tdh project combating violence against children in schools

 

Romania is among the top 5 countries in Europe in terms of school violence against children. According to MEN statistics for 2016–2017, the percentage of cases of school violence reached up to 57% (in the case of children aged 11-15 years old). In Moldova, UNICEF reports that 76% of children between the ages of 2-14 has been a victim of  disciplinary methods  and almost every second teenager knows a colleague who suffers from bullying at school. According to UNICEF Ukraine, in2017, 24% of children were victims of violence in schools .

Therefore, three Terre des hommes delegations (Romania, Moldova and Ukraine) come together  in a unique project that aims to bring  positive change around  gender violence in schools in terms of attitudes and behavior concerning the  children and in terms of strategies for teachers centered on  preventing and combating violence. To this end, the project will build the capacity  of 375 teachers in the three countries and develop positive attitudes towards gender equality, transforming the school climate into an environment that promotes respect, non-discrimination, equal opportunities and treatment. Also, 250 students will become active actors of change, who will  carry out campaigns to combat gender-based violence in schools.

The communities that will be involved in the project  have limited access to quality services such as education and health. The choice of schools in these communities will take into account the dropout rate, the number of cases of violence, differences in school results between students, participation and involvement of parents in the educational process, and the ability of teachers to use non-formal educational methods.

The project is implemented by Terre des hommes Foundation in Romania, in partnership with Terre des hommes Moldova and Terre des hommes Ukraine, and benefits from a 194.067 euros grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014 -2021. The content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org . More details about Active Citizens Fund Romania are available at www.activecitizensfund.ro.

 

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants