Ziarul copiilor supereroi -o publicație care apără împotriva violenței de gen

Acesta este un material care explică oricărui copil ce este violența bazată pe gen și cum poate fi ea oprită. Material realizat în cadrul proiectului Bridge, prin care Terre des hommes Romania își propune să perfecționeze capacitatea specialiștilor din sistemul public și ONG-uri de a identifica, gestiona și preveni formele specifice ale violenței de gen (VBG) care pot afecta tinerii și copiii migranți. Scopul său este, de asemenea, de a crește în rândul copiilor gradul de conștientizare pe tema violenței de gen. 

Genul este o categorie socială, precum clasa, etnia, educația, vârsta, prin care societatea definește rolurile și relațiile dintre femei și bărbați în societate. Genul se referă la acele înțelesuri şi norme sociale şi culturale asociate bărbaților/femeilor. Dacă sexul se referă la diferențele biologice dintre femei şi bărbați, genul se referă la diferențele sociale și culturale construite și impuse, care uneori se transformă în prejudecăți și discriminări de gen.

BRIDGE (Building Relationships through Innovative Development of Gender Based Violence Awareness in Europe”) este finanțat de Comisia Europeană prin Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” (2014-2020). 

Conținutul acestui pliant reprezintă doar opiniile autorului și este responsabilitatea sa exclusivă. Comisia Europeană nu acceptă nicio
responsabilitate pentru utilizarea informațiilor pe care le conține.

Data publicării
Autori
Laura Grunberg pentru Terre des hommes
Editori
Fundația Terre des hommes (Romania)
Număr de pagini
4