PROMISE - protecția minorilor străini neînsoțiți

Copiii migranți neînsoțiți sunt într-o situație de dublă vulnerabilitate: pentru că sunt copii și pentru că sunt solicitanți de azil. Proiectul PROMISE îi ajută să își  cunoască  drepturile și să aibă acces la serviciile publice prevăzute de lege.

 

A picture containing drawing, sky

Description automatically generated

 

 

 

Scop și obiective

Proiectul PROMISE are în vedere creșterea accesului minorilor și tinerilor migranți la drepturile fundamentale și la servicii publice. Vom realiza aceasta prin activități de advocacy, acordarea de servicii de asistență juridică gratuită, informare, training și creșterea capacității grupurilor vulnerabile de a participa în procesul decizional-consultativ. De asemenea, ne propunem să sprijinim și să susținem colaborarea interinstituțională și cea dintre instituții publice și străini pentru asigurarea respectării interesului superior al minorilor, precum și îmbunătățirea politicilor, practicilor, atitudinilor și a legislației.

Ce vom face?

 • activități specifice de advocacy, asistență juridică gratuită, training ;

 • activități de implicare a tinerilor migranți în procesul decizional-consultativ și acțiuni de vizibilitate

 • vom asista minori neînsoțiți cu sprijinul unei rețele de profesioniști

 • vom crea un Forum Consultativ al Migranților din România, format din 10 reprezentanți ai comunităților de migranți și 12 tineri migranți

Activitățile proiectului se vor desfășura în orașele: Timișoara, Baia Mare și Somcuta-Mare, Rădăuți, Giurgiu, Arad, Otopeni, Galați, Constanța, Brăila, Tulcea, Vrancea, Bacău, Vaslui, București.

Beneficiari

 • aproximativ 500 copii și tineri străini, majoritate cu vârste între 12 - 26 ani, vor avea  acces mai ușor la  drepturile lor fundamentale și la servicii publice

 • minim 1000 de persoane migrante vor fi informate despre drepturile lor. 

 • aproximativ 50 de avocați, studenți ai facultăților de drept, reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor cu competențe în problematica minorilor, părinții și reprezentanții legali ai minorilor neînsoțiți vor participa în  acest proiect

Perioada de derulare a proiectului: iunie  2022 - noiembrie 2023.

Context

Unul din trei copii care trăiesc în afara țării lor de origine este refugiat, afirmă UNICEF. De la sfârșitul lunii februarie 2022, în România au sosit 1 356 564  de refugiați, dintre care aprox.  314 000 copii (29,39%) și  580 000 femei (54,29%), conform datelor statistice din 14 iulie 2022.  În prezent, în România sunt 83 936 de refugiați ucraineni.

 

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

 

Pagina Facebook proiecthttps://www.facebook.com/rou.office

 

***

PROMISE - protecting the unaccompanied migrant minors

Unaccompanied migrant children are vulnerable for two reasons: because they are children and because they are asylum seekers. The PROMISE project helps them to become aware of their rights and access the public services provided by law.

Goal and objectives  

The PROMISE project aims to enhance the access for migrant minors and young people to their fundamental rights and to public services. We will achieve this through advocacy services, free legal assistance, information, training and increasing the capacity of vulnerable groups to be involved in decision making and consultative process. Also, we seek to support collaboration between institutions and between the institutions and the foreigners to ensure that the best interest of the child is respected and to improve the policies, legislation, practices, and attitudes.  

What will we do?

 • advocacy activities, free legal assistance, training ;

 • involve young migrants in the decision making, consultative process and visibility activities.

 • assist unaccompanied minors through a network of professionals

 • create a Consultative Forum for Migrants in Romania, made of 10 representatives of migrant communities and 12 young migrants

Project activities will take place in the following cities and towns: Timișoara, Baia Mare and  Somcuta-Mare, Rădăuți, Giurgiu, Arad, Otopeni, Galați, Constanța, Brăila, Tulcea, Vrancea, Bacău, Vaslui, București.

Beneficiaries

 • approx. 500 foreign children and youth aged between 12 - 26 years will access easier their fundamental rights and  public services

 • minimum 1000 migrants will be informed about their rights   

 • approx. 50 lawyers, law students,  representatives of institutions and organisations with competences in minors’ issues, parents and legal representatives of unaccompanied minors will be involved in this project.

Project implementation period: June 2022 - November 2023.

Context

One out of three children who lives outside his/her country of origin is a refugee, according to UNICEF. 1 356 564  refugees have arrived in Romania since the end of February 2022, out of whom approx.  314 000 children (29.39%) and  580 000 women (5.,29%), according to statistic data of 14 July 2022. At present, there are 83 936 Ukrainian refugees in Romania.

 

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.

 

The project is implemented by Terre des hommes Foundation in partnership with Jesuit Refugee Service (JRS) Romania and benefits from a 149 917.43 Euro grant through the programme Active Citizens Fund Romania, funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA Grants 2014-2021. The content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021.

For more information, visit www.eeagrants.org. More details about Active Citizens Fund Romania are available at  www.activecitizensfund.ro.

Active Citizens Fund (ACF) Romania programme is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA Grants 2014-2021. EEA Grants are part of  EEA and Norway Grants 2014-2021. * EEA = European Economic Area   *ACF is managed by a consortium made of Civil Society Development Foundation, Partnership Foundation, Resource Centre for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge.

 

Finanțator

Proiectul este derulat de Fundația Terre des hommes în parteneriat cu Asociația Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România (JRS România) și  beneficiază de o finanțare în valoare de 149 917,43 Euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro

Programul Active Citizens Fund (ACF) România este finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE  2014-2021. Granturile SEE sunt parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. * SEE= Spațiul Economic European  *ACF este administrat de consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge.

Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021

Noutăți și publicații relevante

“Am încercat să apelez la serviciile de sănătate din România. Am mers la o clinică și le-am spus doctorilor: ‘Vă rog să aveți răbdare cu mine pentru că nu vorbesc bine românește.’ Asistenta mi-a răspuns în română: ‘Nu vă înțeleg. Veniți cu un traducător!’ Am fost surprinsă, deoarece vin dintr-o...
Două tinere din proiectul nostru PROMISE povestesc pentru G4media și ENTR de ce au ales România și cum este să fii tânăr migrant aici
Fundația Terre des hommes România și asociația JRS au inițiat  un forum – Forumul Consultativ al Migranților din România - pentru a proteja drepturile acestora, pentru a-i ajuta pe  migrați  să se integreze mai ușor și să fie mai bine reprezentați în societatea gazdă.  În prezent, din Forum fac...
Poziție: Facilitator  Proiect: PROMISE - Protecția Minorilor Străini Neînsoțiți  Locație: București, România  Raportează către: Project Manager  Perioada de lucru: 32 de zile în perioada Mai 2023 – August 2023 Termen-limită de depunere a dosarului: 1 mai 2023     Context   Fundația Terre...
Raport de cercetare cu privire la respectarea interesului superior al minorilor străini neînsoțiți de către instituțiile cu care aceștia intră în contact Prezentul raport a fost realizat în cadrul proiectului PROMISE: Protecția Minorilor Străini Neînsoțiți implementat de către Terre des hommes...
Scopul acestui raport este de a oferi informații generale cu privire la situația securității în Republica Arabă Siriană în anul 2022. Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului PROMISE (protecția minorilor străini neînsoțiți) de către specialiști de la Asociația Serviciul Iezuiților pentru...