Tinerii migranți din România arată cine sunt cu adevărat (comunicat de presă)

image

 

Voluntari români și tineri studenți străini s-au reunit într-un proiect al Fundației Terre des hommes pentru drepturile fundamentale ale migranților. „Dorim ca oamenii să conștientizeze că migranții au drepturi, că au nevoie de protecție și ajutor. Și de aceea îi îndemnăm pe români să le ofere înțelegere, compasiune, să fie buni cu ei”, spun tinerii.

Fundația Terre des hommes și partenerul său în acest context, JRS - Asociația Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România, au încheiat PROMISE - Protecția Minorilor Străini Neînsoțiți, un proiect care a privit tinerii migranți (una dintre cele mai vulnerabile categorii) ca agenți activi ai schimbării, în loc de victime pasive ale unor circumstanțe nefericite. Cele două organizații au derulat activități de advocacy, au sprijinit acordarea de servicii de asistență juridică gratuită, informare, training și au facilitat tinerilor participarea la consultări cu autorități.

Din iunie 2022 până în prezent:

  • s-au susținut cursuri de formare pentru  avocați, așa încât aceștia să înțeleagă nevoile specifice legate de cazuistica referitoare la azil
  • s-au informat instituțiile publice cu privire la situația copiilor și tinerilor migranți și despre cum pot îmbunătăți serviciile de care aceștia beneficiază în România, etc.
  • a fost creat un Standard (compilație cu cele mai importante recomandări, generale și specifice, precum primul contact al minorilor cu autoritățile), într-un proces de consultare împreună cu multiple instituții ale statului și organizații independente
  • 28 de copii /tineri au fost ajutați în instanță de avocați din rețeaua creată în cadrul proiectului (cazuri diferite, origini diferite)
  • au fost informați studenții la Drept pe tema azilanților și a diferențelor culturale cu care vin „în bagaj” migranții de diferite origini.

Totul a început cu un grup reprezentativ de tineri cu origini foarte variate, studenți în România care au creat un Forum, au fost îndrumați cum să facă advocacy, să-și promoveze drepturile, iar ei au dus mai departe procesul prin inițiative proprii. În paralel, prin activități creative (colaje și benzi desenate), alți tineri au exprimat bagajul emoțional, dificultățile, speranțele oricărui refugiat care caută protecție într-o țară străină.

Un nucleu de tineri migranți s-a reunit în Forumul Consultativ, un grup informal de 10 -13 tineri cu origini și statut legal variat, care au învățat cum să se reprezinte în fața autorităților, pentru a solicita modificări pe tema integrării, accesului la asistență medicală, prevenirii riscurilor de trafic de persoane.

Ce au făcut tinerii migranți (young community leaders) din Forumul Consultativ:

  • au luat parte la șase întâlniri tematice cu reprezentanți ai autorităților și ai altor ONG, în care au pledat pentru accesul la educație, servicii medicale sau piața muncii pentru tineri străini, dar și obținerea cetățeniei sau trafic de persoane.
  • au creat o broșură practică despre cum pot tinerii străini să aibă acces la serviciile medicale în România.
  • au creat materiale de sensibilizare a românilor, dar și de informare a tinerilor migranți ajunși aici
  • au întâlnit reprezentanți ai presei românești cărora le-au relatat poveștile proprii și dificultățile cu care s-au confruntat

Ana Vlădescu, Project Manager PROMISE din partea Fundației Terre des hommes: „Am toată admirația pentru acești tineri care, pe lângă facultate și slujbe, și-au luat din timpul lor liber pentru a se implica, a propune idei și a pune cap la cap informații, ca să vină în ajutorul altor tineri /copii cum au fost ei și să le facă viața mai ușoară. Ei sunt cei care au pus umărul pentru a construi o societate mai incluzivă pentru alți migranți – chiar dacă sunt departe de casă.”

----

În proiect au fost create și o serie de resurse inedite și utile pentru profesioniștii în domeniul legal și în protecția copilului:

Proiectul PROMISE - Protecția Minorilor Străini Neînsoțiți a fost derulat de Fundația Terre des hommes în parteneriat cu Asociația JRS (Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România), cu sprijinul programului Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui comunicat nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021.

Scopul proiectului a fost acela de a informa instituțiile publice cu privire la situația copiilor și tinerilor migranți, precum și a îmbunătăți accesul migranților la drepturile lor fundamentale și la serviciile de care aceștia pot beneficia în România. De asemenea, proiectul și-a propus să sprijine și să susțină colaborarea interinstituțională și cea dintre instituțiile publice și străini pentru asigurarea respectării interesului superior al minorilor, precum și îmbunătățirea politicilor, practicilor, atitudinilor și a legislației.

 

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro

Pentru mai multe informații  despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.org

Mai multe detalii despre proiect se pot citi aici:

https://www.tdh.ro/ro/promise-protectia-minorilor-straini-neinsotiti

”Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

 

Proiect implementat de: